Shadow

„100 Lat Wolności – budowa Ławki Niepodległości w Witkowie”

Gmina i Miasto Witkowo w ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów” skorzystała z dofinansowania budowy multimedialnej „Ławki Niepodległości”, która została zlokalizowana na terenie skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie, ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
Ławka umożliwia odsłuchanie materiału odnoszącego się do lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz część regionalną przygotowaną i udostępnioną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nagranie obejmuje informację historyczną i tekst źródłowy odnoszący się do szlaków historycznych związanych z poszczególnymi etapami walk powstańczych (Szlak Powstania Wielkopolskiego – zakończony sukcesem zryw narodowy mieszkańców Wielkopolski) – powiedziałMarian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Koszt robót związanych z budową ławki to 40 453 tys. złotych, a kwota dofinansowania to ponad 15 tys. złotych. – Celem projektu jest rozwój świadomości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania dla tradycji i historii oraz hołd dla pomordowanych osób, które oddały swoje życie za naszą wolność. Rezultatem jest stworzenie miejsca pamięci na terenie Witkowa oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dokumentacja techniczna została przekazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej po przyznaniu dofinansowania – dodał Marian Gadziński. (es)