Shadow

„100 Lat Wolności – budowa Ławki Niepodległości w Witkowie”

Gmina i Miasto Witkowo w ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów” ubiega się o dofinansowanie budowy multimedialnej „Ławki Niepodległości”, która zostanie zlokalizowana na terenie skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie, ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
Szacunkowy koszt robót związanych z budową ławki to 56 000 złotych, kwota dofinansowania to 25 000 złotych. Celem projektu jest rozwój świadomości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania dla tradycji i historii oraz hołd dla pomordowanych osób, które oddały swoje życie za naszą wolność. Rezultatem jest stworzenie miejsca pamięci na terenie Witkowa oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej po przyznaniu dofinansowania.
Stanisław Gaworzewski urodził się 24 kwietnia 1883 roku w Witkowie. Z zawodu był krawcem i prowadził swój zakład na Starym Rynku w Witkowie. Jeszcze w okresie zaborów działał w organizacjach społecznych i kulturalnych. Był m.in. współzałożycielem Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia. W czasie I wojny światowej został powołany do niemieckiej marynarki wojennej i odbywał służbę w Kilonii. W listopadzie 1918 r. u schyłku wojny, po buncie marynarzy i wzroście nastrojów rewolucyjnych w Niemczech Gaworzewski wrócił do Witkowa. Stanął na czele grupy obywateli, którzy na mocy postanowień witkowskiej Rady Żołniersko – Robotniczej odebrali władzę niemieckim urzędnikom. Za udział w powstaniu wielkopolskim 1918/1919 otrzymał Dyplom Naczelnej Rady Ludowej. W okresie międzywojennym pozostawał aktywnym działaczem społecznym. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Banku Ludowego i honorowego burmistrza Witkowa. Miał duży wkład w rozbudowę miasta. Tworzył domy dla ubogich, unowocześnił i rozbudował linię telefoniczną, przyczynił się do uporządkowania parku miejskiego, umożliwił szerszy dostęp do sieci elektrycznej z miejscowej elektrowni. Wspierał rozwój organizacji kulturalnych i społecznych m.in. Bractwa Kurkowego, amatorskiej orkiestry. Aktywność Gaworzewskiego kończy się wraz z nastaniem wojny. Na skutek donosu został aresztowany w swoim domu. Niemcy doskonale znali przeszłość Gaworzewskiego, a przede wszystkim jego udział w obaleniu władzy niemieckiej w Witkowie w 1918 roku. Równocześnie aresztowani zostają jego dwaj synowie – Bogdan i Roman. Osadzono ich w obozie koncentracyjnym Dachau. Po pewnym czasie Gaworzewski i starszy syn Bogdan zostali przewiezieni do obozu Mathausen- Gusen, gdzie zostali zamordowani – Stanisław Gaworzewski 22 listopada 1940 roku, a jego syn Bogdan 7 maja 1941 roku. Świadkiem tych zdarzeń był Wacław Gaziński, witkowianin, który opisał to w książce pt. „Wróg”. (es)