Shadow

100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach

W drugą niedzielę września na boisku sportowym w Owieczkach odbyły się obchody 100- lecia OSP Owieczki. Organizatorami wydarzenia były: Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach, WKS Owieczki oraz Urząd Gminy w Łubowie i Rada Sołecka wsi Owieczki. Podczas uroczystości odbyły się zawody pożarnicze. Po zaciętej walce, zawody wygrała drużyna z OSP Łubowo, II miejsce zajęła OSP Owieczki, a III zdobyła OSP Lednogóra.
Meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystej zbiórki prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Gnieźnie dh Jackowi Kowalskiemu złożył dowódca uroczystości dh Andrzej Bułat, prezes OSP Owieczki. W uroczystości uczestniczyli m.in. dh Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP i poseł, Piotr Gruszczyński, starosta powiatu gnieźnieńskiego, st. kpt. Łukasz Michalak, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie, dh Jacek Kowalski, prezes ZOP ZOSP RP w Gnieźnie, podinsp. Łukasz Świątek, komendant Komisariatu Policji w Czerniejewie, asp. sztab. Przemysław Wagner, kierownik Posterunku Policji w Fałkowie, Irena Wójcik, przedstawiciel Urzędu Gminy Łubowo, dh Andrzej Jakubowski, komendant gminny OSP, Roman Bułat, radny Gminy Łubowo i sołtys wsi Owieczki, drużyny OSP Łubowo i OSP Lednogóra. W imieniu Andrzeja Łozowskiego, wójta Gminy Łubowo, Irena Wójcik przekazała OSP Owieczki ozdobny grawerton, upamiętniający tę ważną uroczystość. Z okazji jubileuszu 100-lecia OSP Owieczki wręczone zostały zasłużonym strażakom okolicznościowe statuetki i odznaczenia. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubowie odznaką za wysługę lat uhonorowani zostali: Jan Grabowski – za wysługę 60 lat, Wojciech Borzykowski– za wysługę 50 lat, Marek Kropidłowski – za wysługę 40 lat, Roman Bułat – za wysługę 30 lat, Sławomir Kujawski – za wysługę 25 lat, Michał Borzykowski, Bartosz Borzykowski, Bartosz Kropidłowski, Krzysztof Michalak, Tomasza Niklas, Radosław Szmidt – za wysługę 10 lat.
Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach powstała w 1921 roku. Pierwszym prezesem OSP został Franciszek Kujawski, komendantem Issel, skarbnikiem Busse, a sekretarzem Antoni Grabowski, który następnie w roku 1931 został prezesem. Główną ideą powstania OSP w Owieczkach było niesienie pomocy mieszkańcom wsi i okolic. Jak podaje kronika Szkoły Podstawowej w Owieczkach: „istniejąca straż wielokrotnie brała udział w gaszeniu pożarów, a także udzielała pomocy mieszkańcom okolicznych miejscowości”. Po zakończeniu II wojny światowej doszło do reaktywacji OSP, wybrano nowe władze. Prezesem został Edward Michalak, naczelnikiem Franciszek Dominiczak, a następnie Serwacy Kaźmierski. Na sekretarza OSP wybrano Władysława Kasprzyka, a skarbnikiem Janusza Baranowskiego. OSP dysponowała wtedy konną motopompą, a w czasie wyjazdu do pożaru do przewozu jej byli wyznaczani przez sołtysa gospodarze. W następnych latach funkcje kierownicze w Zarządzie OSP pełnili: Florian Gronowski, Aleksy Szymczak, Stanisław Borzykowski. Na początku lat 60. dokonano wyboru nowego prezesa, którym został Zygmunt Wesołowski, a komendantem Jan Bułat. Z inicjatywy OSP organizowano szereg imprez i wydarzeń m.in. zabawy taneczne, wiejskie dożynki, pokazy sprawnościowe strażaków itp. Z początkiem lat 70. przystąpiono do budowy świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP, gdzie mnóstwo pracy w ramach tzw. czynu społecznego włożyli mieszkańcy.
W następnych latach OSP otrzymała swój pierwszy samochód pożarniczy marki STAR 25. Po śmierci Zygmunta Wesołowskiego nowym rezesem OSP został Zdzisław Kropidłowski, a następnie Jan Grabowski. W 1994 roku nastąpiła zmiana naczelnika OSP, funkcję tę objął dh Wojciech Borzykowski. W takim składzie władze OSP trwały do 2016 roku, kiedy nastąpiła wymiana pokoleniowa całego zarządu. Obecnie funkcję prezesa OSP pełni dh Andrzej Bułat, naczelnikiem OSP jest Michał Borzykowski, a skład zarządu uzupełniają: Tomasz Niklas, Krzysztof Michalak i Kacper Magoń. (obk)