Shadow

106 lat Edmunda Śmieleckiego, wychowawcy pokoleń gnieźnian

Niedawno, 20 października minęło 106 lat od urodzenia w Gnieźnie szanowanego pedagoga, wychowawcy kilku pokoleń uczniów w zawodach technicznych Edmunda Śmieleckiego.
Pan Edmund w roku 1935 uzyskał tytuł nauczyciela szkół powszechnych kończąc państwowe seminarium nauczycielskie męskie w Wągrowcu. W latach 1936-1938 podejmuje pracę w rodzinnym Gnieźnie, gdzie piastuje służbę nauczyciela w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej Męskiej. 1 września 1938 roku przenosi się do Leszna, gdzie przyjmuje posadę nauczyciela w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej. Trudny czas niemieckiej okupacji spędza w Gnieźnie, gdzie w latach 1941-1945 jest pomocnikiem w warsztatach mechanicznych w cukrowni. Po wyzwoleniu Gniezna w roku 1945 wraca do wykonywania swojego ukochanego zawodu i do sierpnia 1947 pomaga odbudować po wojnie szkolnictwo w Gnieźnie pracując jako nauczyciel Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej nr 1. W międzyczasie, 11 kwietnia 1945 roku bierze za żonę Olgę, z domu Daroszewska. W tym samym roku uzyskuje tytuł czeladnika ślusarko-maszynowego, a w 1946 roku odbywa kurs zawodowy w zakresie rysunków i kreśleń technicznych. Po uzyskaniu kursów i tytułów ponownie wraca doPublicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej nr 1 w Gnieźnie. W 1948 roku uzyskuje uprawnienia do nauczania w szkołach zawodowych. W latach 1950-1952 pracuje krótko w szkołach w Miłosławiu, Turku, a także obejmuje posadę dyrektora Szkoły Metalowej w Kaliszu. Nowy rok szkolny 1953 wita on już ponownie w Gnieźnie jako nauczyciel Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej. W 1955 roku uzyskuje tytuł nauczyciela rysunku technicznego podczas egzaminu na Politechnice Warszawskiej. W roku 1972 zostaje nauczycielem mianowanym, a ponad rok później przechodzi na zasłużoną emeryturę. Z okazji urodzin do swojego mistrza z serdecznymi życzeniami pospieszyli także członkowie Koła Emerytowanych Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Cieszkowskiego w Gnieźnie, które jest kontynuatorem tradycji szkoły mieszczącej się przez 27 lat przy ulicy Sienkiewicza. (oak)