Shadow

17 mln dla Gniezna na próbny odwiert geotermalny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju. Z tego rozdania Gniezno otrzyma 17 mln zł na próbny odwiert geotermalny.
Celem projektu jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla tych lokalizacji. Przedsięwzięcia te pozwolą zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a nawet docelowo elektrycznej. Dzięki finansowemu wsparciu ze środków własnych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, odwierty zostaną wykonane w Gnieźnie, Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).
Prezydent Gniezna Tomasz Budasz w czwartek, 12 sierpnia w Otwocku podpisał umowę na to dofinansowanie. W wydarzeniu uczestniczyli: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceministrowie klimatu i środowiska Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio, prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, wiceprezesi NFOŚiGW Dominik Bąk i Artur Michalski oraz przedstawiciele samorządów otrzymujących dofinansowanie. Uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali, że korzyści z podjętych inwestycji geotermalnych, rozumianych jako zbiór długofalowych działań, wykraczają poza doraźne efekty dla beneficjentów i innych lokalnych grup społecznych, bowiem mają znaczenie ogólnokrajowe. Próbny otwór w Gnieźnie wykonany zostanie w 2022 i 2023 roku na terenach niezamieszkałych przy ul. Gdańskiej w Gnieźnie, będzie miał głębokość ponad 2 km. Czy woda będzie miała odpowiednią temperaturę i parametry, żeby wykorzystać ją do celów energetycznych, okaże się zapewne w 2024 roku.
Na koniec projektu powstanie opracowanie hydrologiczne. Założenie jest takie, że powinno się otrzymać wodę o temperaturze 75 stopni i wydajności 200 metrów sześciennych na godzinę i mineralizacji 60-120 gramów na litr. Efekt ekologiczny będzie zależał od potencjalnej temperatury wód z odwierconego otworu. Wymiernym efektem ekologicznym będzie ujęcie wód termalnych pozwalających na produkcję i dystrybucję ciepła. (obk)