Shadow

20 lat czekania. W końcu jest inwestor, a z nim 300 miejsc pracy

Już dwie dekady temu teren w podwrzesińskim Obłaczkowie był objęty planem umożliwiającym jego zagospodarowanie pod logistykę. Dopiero w 2022 roku udało się go sprzedać, a powstanie na nim ogromny kompleks dystrybucyjny.
 Az 19 hektarów będzie mieć centrum logistyczne w Obłaczkowie, które wybuduje spółka Alkyon. Taka inwestycja z pewnością wpłynie na życie tej podwrzesińskiej wsi. Tak duży obiekt to nie tylko uciążliwość jego funkcjonowania i kursujących do niego ciężarówek, ale też pewne korzyści dla mieszkańców, m.in. z podatków dla gminy. Inny atut, który przedstawił lokalnej społeczności inwestor podczas konsultacji społecznych, to przebudowa układu drogowego, który także mieszkańcom pozwoli na łatwiejszą komunikację. Centrum logistyczne ma powstać u zbiegu drogi krajowej nr 15 i dawnej drogi wojewódzkiej wiodącej przez wiadukt nad torami m.in. w stronę fabryki VW. Oprócz hal magazynowych inwestor przebuduje skrzyżowanie drogi krajowej nr 15 z drogą gminną. Powstanie w tym miejscu rondo turbinowe, które usprawni ruch pojazdów. Zgodnie z planami inwestora zatrudnienie w nowym centrum logistycznym znajdzie ok. 300 osób. (oak)