Shadow

2017 – Rok Księdza Onufrego Kopczyńskiego


We wtorek, 28 lutego w Zespole Pałacowym w Czerniejewie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, poświęcona obchodom Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego. Tym wydarzeniem oficjalnie zainaugurowano cykl wydarzeń, poświęconych urodzonemu w Czerniejewie badaczowi mowy ojczystej i gramatyce języka polskiego, które będą odbywać się na terenie całej gminy w 2017 roku. Patronat honorowynad uroczystościami sprawują: Prymas Polski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego.
Ksiądz Onufry Kopczyński urodził się 30 listopada 1735 roku w Czerniejewie; był członkiem Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów), duszpasterzem w powstaniu kościuszkowskim, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i współpracownikiem Komisji Edukacji Narodowej, ale nade wszystko był prekursorem badań polskiej gramatyki, twórcą m.in. pierwszego podręcznika gramatyki języka polskiego („Gramatyki języka polskiego i łacińskiego dla szkół narodowych w trzech częściach”). *
Przypomnijmy, z inicjatywą upamiętnienia tej znamienitej postaci wystąpił Krystian Cieśliński, mieszkaniec Czerniejewa, a przedstawiciele samorządowych władz propozycję tę przyjęli bez wahania, tym bardziej, że w 2016 roku przypadła 200. rocznica wręczenia ks. Onufremu Kopczyńskiemu Medalu „Za gramatykę polskiego języka”, natomiast w lutym 2017 roku przypada 200. rocznicajego śmierci. Dlatego już pod koniec sierpnia ubiegłego roku czerniejewscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę ustanawiającą rok 2017 rokiem badacza mowy ojczystej. Do powyższej uchwały dołączony został również wstępny harmonogram obchodów całego roku, a w nim m.in. konkursy, warsztaty, przedstawienia i wycieczki, a nawet jasełka tematycznie związane z sylwetką księdza. Funkcję koordynatora i przewodniczącej komitetu organizacyjnego całorocznego wydarzenia powierzono Liliannie Doradzała – Kowalewskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie. Co ważne, w organizację wydarzeń poświęconych ks. Onufremu Kopczyńskiemu postanowiły włączyć się niemal wszystkie instytucje i organizacje z terenu całej gminy, obok Biblioteki Publicznej, chęć współpracy zgłosiły m. in. Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada, Placówka Wsparcia Dziennego oraz gminne szkoły i przedszkola.
Wydarzenia związane z Rokiem Księdza Onufrego Kopczyńskiego rozpoczęto już we wrześniu 2016 roku od konkursu, w którym uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować okolicznościowe logo, które jednocześnie zawierałoby napis „Rok 2017 – Rokiem ks. O. Kopczyńskiego”. W listopadzie ogłoszono wyniki konkursu i zaprezentowano zwycięską pracę: logo autorstwa Joanny Ratajczak (ZSP w Jankowie Dolnym).
We wtorek, 28 lutego odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo poświęcona prekursorowi badań nad polską gramatyką. Rozpoczęto od złożenia przez przybyłe delegacje kwiatów przed pomnikiem ks. Onufrego Kopczyńskiego, znajdującego się przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Dalsza część uroczystości odbywała się już w zespole pałacowym. Gości powitali Jan Kulpiński – przewodniczący Rady i burmistrz Tadeusz Szymanek. – Chciałbym dzisiaj serdecznie podziękować panu Krystianowi Cieślińskiemu, inicjatorowi i pomysłodawcy tego roku; dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które włączyły się w organizację Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego, naszego lokalnego bohatera. Myślę, że to dzisiejsze wydarzenie jest jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku. Czekają nas najróżniejsze wydarzenia, które do końca tego roku będą nam towarzyszyły i w których wspólnie, mam nadzieję, będziemy uczestniczyć – mówił włodarz Czerniejewa, dziękując wszystkim za przybycie i zachęcając do udziału w przygotowanych na cały rok wydarzeniach. W dalszej części uroczystości głos zabierali prelegenci: Mieczysława Skrzypczak z Biblioteki Pedagogicznej w Gnieźnie mówiła o „Stanie Szkolnictwa w Polsce XVII w. z uwzględnieniem nauczania j. polskiego”; pomysłodawca Roku Księdza Onufrego Kopczyńskiego, Krystian Cieśliński przygotował prelekcję pt. „Przypatrzcie się ptakom podniebnym (…). Czyż nie jesteście ważniejsi niż one? Ksiądz Onufry Kopczyński (1735-1817) – wybór z faktografii; a Sławomir Zakrzewski, nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie przedstawił wykład pt. „Ks. Onufry Kopczyński – historia i teraźniejszość”.
Ostatnim punktem uroczystości stało się wręczenie Medali ks. Onufrego Kopczyńskiego, które kapituła Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo postanowiła przyznać: Szczepanowi Kropaczewskiemu (lokalny poeta, osoba bardzo mocno zaangażowana w życie kulturalne Czerniejewa) i Jackowi Pluta (właściciel wielu eksponatów dotyczących ks. Onufrego Kopczyńskiego, przekazanych do Izby Pamięci w Czerniejewie). Wydarzenie uświetnił montaż słowno – muzyczny o twórcy zasad mowy ojczystej przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie. Przybyli na uroczystość goście mogli również zwiedzić pałacowe przestrzenie, a w jednej z sal zobaczyć wystawę poświęcona prekursorowi badań nad polską gramatyką.
KINGA STRZELEC
*w materiale wykorzystano fragmenty Uchwały nr XXIV/147/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo