Shadow

25 ha w centrum Gniezna do konsultacji

{CAPTION}
Przedstawiciele PKP S.A., Xcity Investment sp. z o.o. i Miasto Gniezno podpisali 2 lutego w Ratuszu porozumienie dotyczące przeprowadzenia warsztatów urbanistyczno-planistycznych w Gnieźnie.Ich celem jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania 25 ha terenów kolejowych znajdujących się w centrum miasta, obejmujących m.in. obszar parowozowni.
**
Strony zobowiązały się do wspólnej organizacji i przeprowadzenia warsztatów charrette. Umożliwią one mieszkańcom Gniezna oraz wszystkim interesariuszom realny wpływ na przyszłe plany zagospodarowania obszaru po przeciwległej od dworca PKP stronie torów kolejowych. Plany obejmują między innymi kompleks gnieźnieńskiej parowozowni. – Warsztaty w Gnieźnie to jeden z przykładów szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, które spółka realizuje przed wszystkimi większymi inwestycjami. Jest to nowa jakość na polskiej kolei. Konsultacje społeczne budują wzajemną relację zaufania między inwestorem, a społecznościami lokalnymi. Umożliwiają one też wymianę wiedzy. Z jednej strony społeczności lokalne przekazują wiedzę „spod drzwi” i komunikują swoje oczekiwania, z drugiej strony inwestor dzieli się wiedzą branżową i informuje o swoich zamierzeniach – mówił Michał Beim, członek Zarządu PKP S.A. Zwrócił także uwagę, że teren zlokalizowany w Gnieźnie jest bardzo dobrze położony, zarówno w mieście, jak i aglomeracji. – Na atrakcyjność terenu wpływa bliskość stacji kolejowej oraz dziedzictwo kulturowe starej parowozowni. W nieco ponad pół godziny można stąd dojechać koleją do Poznania. W najbliższym czasie Koleje Wielkopolskie uruchomią połączenia do Wrześni – informuje M. Beim. Marek Chibowski, prezes Zarządu Xcity Investment dodał, że ich celem jest, by teren, którego potencjał jest obecnie niewykorzystywany, mógł jak najlepiej służyć miastu i jego mieszkańcom, a warsztaty pozwolą również stworzyć wytyczne dla uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Prezydent Tomasz Budasz zapewnił przedstawicieli kolei, że Gnieznu bardzo zależy na zagospodarowaniu terenów pokolejowych. – Deklarujemy nie tylko wsparcie organizacyjne przy warsztatach, ale także, w oparciu o wypracowaną koncepcję przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Będzie on stanowił narzędzie do harmonijnego rozwoju tych terenów z pożytkiem nie tylko dla ich właściciela, ale przede wszystkim dla mieszkańców Gniezna. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok do zmiany oblicza tego terenu i dziękuję PKP S.A. za otwartość i zaangażowanie – podkreślił prezydent Gniezna. Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta dodał, że warsztaty dotyczące zagospodarowania terenów pokolejowych dają też szansę na znalezienie nowej funkcji dla zabytkowego obiektu XIX – wiecznej parowozowni. Z myślą o zagwarantowaniu transparentności całego procesu, do realizacji warsztatów wybrano pracownię projektową Mycielski Architecture & Urbanism – MAU. Ma ona duże doświadczenie w realizacji takich projektów, zdobyte w Polsce i za granicą. Ideą warsztatów charrette jest rozpoczęcie procesu projektowego z „czystą kartką”. Rozwiązania powstają dopiero po przeanalizowaniu uwarunkowań terenu, poznaniu jego potencjału i ograniczeń oraz po konsultacjach ze wszystkimi interesariuszami. Mieszkańcy oraz inni zainteresowani podczas serii spotkań będą mogli wypowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania i potrzeby związane z tym terenem. Spotkanie przewidziane jest na czerwiec 2017 r., jednak już teraz wszyscy zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi na adres: warsztaty.gniezno@mau.com.pl <mailto:warsztaty.gniezno@mau.com.pl>.
PKP S.A. jest jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. ok. 100 tys. ha gruntów oraz 57 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości stricte komercyjne. Kluczowym zadaniem PKP S.A.jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców, którego celem jest dostosowanie ich do potrzeb zarówno podróżnych, jak i lokalnych społeczności. Spółka Xcity Investment została powołana z początkiem 2015 r. przez PKP S.A., a jej zadaniem jest identyfikacja i realizacja projektów deweloperskich na terenach kolejowych. (bk)