Shadow

25 lat Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Gniezna i Powiatu

Dwadzieścia pięć lat temu – 13 sierpnia 1998 roku – została utworzona organizacja pn. Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Gniezna i Powiatu. Obchodzony w tym roku – wyjątkowy – jubileusz stał się doskonałą okazją do zorganizowania uroczystego spotkania, podczas którego dokonano podsumowania dotychczasowej działalności jednostki, a także nakreślenia planów na przyszłość. Oczywiście, tego dnia nie zabrakło też życzeń, gratulacji i podziękowań.
Równo dwadzieścia pięć lat od momentu utworzenia organizacji, w niedzielę, 13 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Gniezna i Powiatu. Spotkanie rozpoczęto od wspólnej modlitwy podczas mszy świętej w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie, następnie uczestnicy udali się do stołówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy Instytucie Kultury Europejskiej. To właśnie tam dokonano podsumowania dwudziestopięcioletniej działalności organizacji oraz wręczono wyróżnienia dla aktywnych członków i przyjaciół, którzy od lat wspierają działania emerytów i rencistów. – Dumny jestem, że przez dwadzieścia pięć lat pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącego naszej organizacji – mówił Tadeusz Pietrzak, przewodniczący KEiR NSZZ Solidarność Gniezna i Powiatu. – Związek dzisiaj liczy ponad trzystu członków. Przez okres dwudziestu pięciu lat nasza organizacja podjęła wiele przedsięwzięć i działań, na rzecz rekreacji, sporu i turystyki – informował.
Działalność organizacji to m.in. 25 spotkań opłatkowo – noworocznych, 220 comiesięcznych zebrań członków komisji z udziałem zaproszonych gości; 105 pielgrzymek (m.in. do Lichenia, do Markowic i Sanktuarium Radia Maryja w Toruniu, do grobu ks. J. Popiełuszki w Warszawie, na Jasną Górę do Częstochowy); 70 wycieczek zagranicznych (m.in. do Wilna, Lwowa, Pragi, Drezna i Berlina;) 140 tygodniowych turnusów integracyjnych (m.in. w Zakopanem, Gdańsku – Stogach, Węgierskiej Górce, Szklarskiej Porębie, Cieplicach, Dusznikach Zdrój, Szczyrku, Łężycach, Krakowie, Żabince na Mazurach i Białymstoku na Podlasiu). Poczet sztandarowy KEiR ponad sto razy brał udział w uroczystościach związkowych, religijnych i patriotycznych. Członkowie organizacji uczestniczyli w wielu pikietach i protestach, m.in. w Poznaniu, Szczecinie, czy Gnieźnie, w marszu protestacyjnym w obronie TV Trwam, apelując o przyznanie jej miejsca w naziemnej telewizji. Miniony czas to także utworzenie czterech społecznych komitetów: ds. uwłaszczania mieszkań spółdzielczych, ds. referendum gminnego, ds. obrony lokatorów i ds. pomocy charytatywnej. Zajmowano się także nazewnictwem ulic w Gnieźnie, m.in. na Winiarach i Dalkach.
W nadzwyczajnym zebraniu, obok licznie przybyłych delegatów, udział wzięli także zaproszeni goście, m.in. poseł Zbigniew Dolata i Jarosław Lange – przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności. Obydwaj, dziękując członkom zrzeszenia za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz integracji emerytów i rencistów, podkreślali, że najważniejsze w tym wszystkim są trzy rzeczy: dbałość o godność każdego człowieka, bycie razem i wspólne działanie, a przy tym także pamięć o tradycji i korzeniach. – Działacze Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność wrośli w pejzaż Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Wokół pana Tadeusza Pietrzaka jest grupa bardzo aktywnych ludzi, którzy mimo że już przeszli na emerytury, to ciągle te ideały Solidarności noszą w sercach i w myśl tych ideałów działają, integrują środowisko emerytów i rencistów, organizują liczne różnego rodzaju wydarzenia, które są niezwykle ważne i przypominają i tej wielkiej spuściźnie związku zawodowego, który zmienił historię, który doprowadził do tego, że Polska odzyskała niepodległość, jest krajem wolnym – mówił poseł Zbigniew Dolata, życząc członkom organizacji dużo zdrowia i sił, które pozwolą na dalsze działanie.
Podczas Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Gniezna i Powiatu podjęte zostały trzy uchwały. Pierwsza uchwała dotyczyła wyrażenia poparcia dla posła Zbigniewa Dolaty, jako kandydującego w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Dwie pozostałe uchwały stanowiły o nadaniu tytułu honorowego członka KEiR: Bonifacemu Kabacińskiemiu i ks. Andrzejowi Szczęsnemu – proboszczowi parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego, pełniącemu jednocześnie funkcję kapelana KEiR.
KINGA STRZELEC