Shadow

25 lat przyjacielskiej współpracy

{CAPTION}
Choć oficjalnie od 25 lat Września przyjaźni się i współpracuje z miastem Garbsen, co podkreślono podczas uroczystości w partnerskim ratuszu w Niemczech, to nie każdy jednak wie, że miasta zainicjowały współpracę już w 1985 roku. Teraz, jak podkreśla burmistrz T. Kałużny, czas na kolejne 25 lat intensywnych kontaktów.
Rok 1991 był ważnym dla obu sąsiadujących ze sobą społeczności, bowiem 4 września została zainicjowana współpraca między dwoma miastami. Odradzająca się po roku 1989 samorządność w Polsce sprzyjała nawiązywaniu partnerskich relacji z miastami z zachodu. Nie tylko chęć poznania kultury europejskiej, do której Polacy pretendowali była pretekstem do takich form współpracy, ale przede wszystkim możliwość czerpania wiedzy i doświadczeń od zachodnich partnerów była mocnym impulsem. We wrzesińskim ratuszu 23 października 1991 roku podpisano stosowną umowę, a parafowali ją burmistrzowie Wolfgang Galler i Celestyn Bachorz, a także dyrektor Miasta Garbsen dr Klaus Kurtze oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Koralewski. Fakt ten nie był zupełnym początkiem kontaktów władz i mieszkańców obu miast, bowiem już w 1985 roku wrzesińskie liceum odwiedziła grupa uczniów z Gimnazjum im. Johannesa Keplera w Garbsen, co ułatwiło odświeżenie kontaktów 6 lat później. (…)