25-lecie koła PZERiI w Modliszewku

W czwartek, 24 stycznia Zarząd koła nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Modliszewku wraz z członkami i gośćmi obchodził jubileusz 25-lecia powstania koła. Uroczyste spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Modliszewku.
**Uroczyste spotkanie rozpoczął przewodniczący koła Stanisław Stankowiak, który powitał gości i członków koła oraz przypomniał wszystkim działalność koła przez minione 25 lat. – Dwadzieścia pięć lat temu, 24 stycznia 1994 roku po raz pierwszy zjednoczyliśmy się, żeby wywalczyć należne nam odprawy emerytalne i rentowe. Takie wspólne działania przyniosły efekt i powinny towarzyszyć nam nadal. Wprawdzie niewielu nas z tego okresu założycielskiego zostało, bo tylko 3 osoby z 39 osób. Przez 25 lat przewinęły się przez nasze koło 93 osoby. Niestety, dziś mamy tylko 22 członków. Nasza trójka pamięta to pierwsze spotkanie, które odbyło się w szkole w Modliszewku przy papierowych i plastikowych naczyniach, kawie, dwóch pączkach, występie szkoły z jasełką i błogosławieństwem świętej pamięci ks. kan. Władysława Kustry. Potem z roku na rok te nasze spotkania były bardziej rozbudowane. Spotykamy się co roku na spotkaniach opłatkowych i imprezach organizowanych przez zarząd rejonowy z okazji Dnia Seniora czy Dnia Inwalidy. Dzisiaj podczas uroczystego spotkania przy zastawionych stołach, przy konkursach, śpiewie, muzyce i tańcu będziemy wspominać tamte spotkania, nasze koleżanki i kolegów, których niestety, już nie ma z nami. Niech te wspomnienia nie będą smutne, a zmuszają nas do refleksji nad kwestią przemijania, nad szybko mijającym czasem – wspominał prezes S. Stankowiak. Złożył także wszystkim seniorom życzenia zdrowia, miłości, pokoju oraz kolejnych wspaniałych takich spotkań. Przewodniczący podziękował także wszystkim sponsorom, którzy przez te wszystkie lata wspomagają koło. Z gratulacjami i życzeniami do seniorów przybyli w imieniu posła Pawła Arndta asystent Bartosz Kanik, zastępca wójta Gminy Gniezno Maciej Mądry, radna Iwona Modrzejewska, radny Patryk Dobrzyński, prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński, sołtys Modliszewka Piotr Sobański i przewodniczący gnieźnieńskiego oddziału PZERiI Jerzy Kabziński. Przewodniczący S. Stankowiak podziękował także poprzedniemu wójtowi Włodzimierzowi Lemanowi za coroczne uczestnictwo w spotkaniach oraz pomoc w ich organizacji i poinformował, że zostanie przyznane mu honorowe członkostwo w kole. Po części oficjalnej odbyła się już część rozrywkowa, podczas której wszyscy świetnie się bawili przy dźwiękach muzyki zespołu „Duet z Gorettą” i występach aktorów Teatru Fredy: Justyny Polkowskiej – Malickiej i Andrzeja Malickiego. W kościele parafialnym pw. św. Jakuba Ap. w Modliszewku w niedzielę, 27 stycznia odbyła się także msza św. w intencji członków koła oraz osób starszych i inwalidów. Obecnie w kole działa 22 członków. (bk)**