Shadow

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

{CAPTION}
W niedzielę, 11 grudnia w kościele O.O. Franciszkanów w Gnieźnie odprawiona została msza św. za Ojczyznę, którą celebrował ks. bp Bogdan Wojtuś w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
**
Po mszy św. pod tablicą ufundowaną przez “Solidarność” Gniezna w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (w 2006 roku) w podziękowaniu za wstawiennictwo i opiekę Matce Bożej Pocieszenia “Pani Gniezna” oraz Zakonowi O.O. Franciszkanów odbyła się krótka uroczystość podczas, której ks. bp Bogdan Wojtuś odmówił modlitwę za ofiary stanu wojennego, a przybyłe delegacje parlamentarzystów, samorządowców i związkowców złożyły wiązanki kwiatów. W imieniu Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność” oddział w Gnieźnie ks. bp Bogdanowi Wojtusiowi za odprawienie mszy św. i modlitwę podziękowała przewodnicząca Czesława Jasińska. Natomiast Marek Kosmala, jeden z ówczesnych członków “Solidarności” skierował kilka słów do uczestników obchodów i przypomniał, że tutaj, w tym sanktuarium przed 35 laty spotykali się jako “Solidarność” i otrzymali wsparcie, schronienie i pomoc duchową. – Tu spotykaliśmy się każdego 13 prosząc Boga, za pośrednictwem Matki Bożej Pocieszenia o jak najszybsze cofnięcie stanu wojennego i powrót Solidarności do działania. Tu modliliśmy się również za ofiary stanu wojennego. Stan wojenny to było zło dla narodu polskiego. Rocznica stanu wojennego niech będzie dniem pamięci, zadumy i modlitwy za tych, którzy polegli i tych, którzy walczyli o solidarną Polskę. Myślę i mam takie odczucie, że w tym kierunku nasza ojczyzna zmierza – powiedział M. Kosmala. Odnowioną tablicę i ścianę pamięci poświęcił ks. bp. Bogdan Wojtuś. – Wszyscy ci, którzy będą spoglądali na tę tablice i przypominali sobie te minione wydarzenia nich pamiętają, że otrzymali od ciebie łaskę trwania i łaskę miłości – zakończył ks. bp B. Wojtuś. (bk)****