Shadow

500+ po gnieźnieńsku


Ponad 31 milionów złotych w ubiegłym roku wypłacił gnieźnieński MOPS, w ramach rządowego programu 500+. Program wsparcia rodzin funkcjonuje od 1 kwietnia ubiegłego roku, a w Gnieźnie za jego realizację odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Uprawnienie do otrzymania z rządowej kasy 500 złotych przypada na drugie i każde następne dziecko w rodzinie, a jeśli rodzina posiada jedno dziecko, wówczas wymagane jest utrzymanie kryterium dochodowego, którego gospodarstwo domowe nie może przekroczyć. – Jeżeli dziecko nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności, to kryterium w rodzinie wynosi 800 złotych netto, a jeżeli dziecko ma orzeczony stopień niepełnosprawności, wówczas to kryterium jest podniesione do 1200 złotych netto. Uprawnienia mają dzieci do 18 roku życia – przypomina Hanna Adamczak, dyrektor MOPS. Okazją do przedstawienia dotychczasowej realizacji programu w Gnieźnie było posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna, która obradowała w ratuszu 12 czerwca. Ze statystykami i zagadnieniami programu zapoznawali się miejscy radni. Jak wynika z danych prezentowanych przez dyrektor ośrodka, w 2016 roku do MOPS od mieszkańców Gniezna spłynęło 5680 wniosków o wypłacenie świadczenia, jednak z programu ostatecznie skorzystały 4822 rodziny. W pierwszym roku działania programu kasa MOPS wypłaciła łącznie 64 291 świadczeń (suma roczna: jedno dziecko = jeden miesiąc = 500 złotych), w tym 28 082 świadczenia na pierwsze dziecko. W ubiegłym roku z tytułu programu dla gnieźnieńskich dzieci, MOPS wypłacił ponad 31 milionów złotych. Jak przestawiła w danych dyrektor ośrodka, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy obecnego roku, MOPS wypłacał na program 500+ miesięcznie średnio 3 630 358 zł. W tym roku MOPS ma wypłacić zasiłków za ponad 40 milionów złotych, ale ta zwiększona o 10 milionów różnica do roku poprzedniego wynika ze zwiększonego okresu wypłat, który w tym roku będzie wynosił pełne 12 miesięcy (w roku ubiegłym 9 miesięcy, bo program wystartował w kwietniu). W ogólnopolskich mediach pojawiają się informacje, że środki pobierane przez rodziny w ramach programu, nie zawsze są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, czasami na inne dobra konsumpcyjne, czy po prostu alkohol, jednak Hanna Adamczak stanowczo informuje. – Świadczenia wypłacane są na dziecko i dla dziecka. Te pieniądze w pierwszej kolejności powinny być przekazane na rzecz dziecka i na nie wydatkowane – przypomina. W Gnieźnie stwierdzono nienależnie pobrane świadczenia, jednak ujawniono tylko kilka takich przypadków. – Z przepisów ustawy wynika, że organ wypłacający świadczenia ma obowiązek je zweryfikować. Każda z osób składających wniosek jest zobowiązana do tego, że jeżeli jego sytuacja się zmieni, np. zwiększy dochody, musi nas o tym fakcie powiadomić. W elektronicznym obiegu, w którym prowadzimy dokumentację, a który sprawdza automatycznie w Urzędzie Skarbowym i w ZUS dane, wyszły przypadki np. podjęcia zatrudnienia lub kiedy na jedno dziecko wnioski składało dwoje rodziców, którzy nie żyją na co dzień ze sobą. Tych przypadków było jednak mało. Przy kwocie wydatków opierających na 31 milionów złotych, 21 602 złote nienależnie pobranych środków jest małą kwotą – wyjaśnia H. Adamczak. W ubiegłym roku stwierdzono 16 takich przypadków, w tym roku już 9. – Otrzymywaliśmy sygnały, np. za pomocą środków masowego przekazu, że gdzieś są przypadki źle wydatkowanych świadczeń. Część tych osób, to są nasi klienci, ale także osoby, które nigdy nie były klientami MOPS, więc są nam mniej znane. Mamy swój system informacji, działają służby kontrolne weryfikujące takie sygnały i potwierdziły nam się przypadki marnotrawienia środków – mówi H. Adamczak. Wówczas do akcji wkraczają pracownicy MOPS, którzy przyglądają się sytuacji i dokonują stosownych działań naprawczych w porozumieniu z rodzinami. Mogą np. zamienić wypłatę środków na przekazywanie ich równowartości w formie rzeczowej, czy w formie opłacania usług (np. zaległych opłat za mieszkanie). Jak podkreśla Hanna Adamczak, w Gnieźnie nie doszło ani razu do jakichkolwiek opóźnień w wypłatach świadczeń. (ak)