Shadow

55 lat Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gnieźnie

W poniedziałek, 11 czerwca w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna odbyła się uroczystość 55-lecia oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gnieźnie im. Andrzeja Schmidta, połączona z wernisażem wystawy „Zbiory pamiątek PTN (wybrane jubileusze i zjazdy)”. Na wystawie można obejrzeć pamiątki związane ze zjazdami i z jubileuszami oddziałów i kół PTN. Gnieźnieński oddział PTN istnieje od 1963 roku.
Przybyłych gości na uroczystość m.in. starostę Beatę Tarczyńską, zastępcę prezydenta Jarosława Grobelnego, prezesa zarządu głównego PTN Przemysława Ziembę i Małgorzatę Schmidt, żonę patrona gnieźnieńskiego oddziału PTN powitał Janusz Ambroży, dyrektor BPMG. W pierwszej części uroczystości prezes Przemysław Ziemba wręczył najpierw podziękowania staroście B. Tarczyńskiej, prezydentowi T. Budaszowi, M. Schmidt i dyrektorowi J. Ambrożemu, następnie wyróżnienia członkom PTN: prezesowi Zbigniewowi Kowalczykowi, Teresie Kurzei, Wiesławowi Zięntarskiemu, Janowi Ziółkowskiemu, Janowi Ignaszakowi, Sławomirowi Chudemu, Aleksandrowi Sekulskiemu, Jerzemu Śliwockiemu i Pawłowi Nowickiemu. Złotą Odznakę PTN otrzymała Elżbieta Urbaniak, Medal Zasłużony dla Numizmatyki Roman Kokott, a cały oddział otrzymał Dyplom Honorowy PTN. Prezydent Miasta Gniezna przyznał Medal Koronacyjny Teresie Kurzei. Po wręczeniu odznaczeń prezes Z. Kowalczyk przybliżył historię i działalność gnieźnieńskiego oddziału PTN oraz zaprosił wszystkich gości i członków na drugą część uroczystości, czyli okolicznościową wystawę. Gnieźnieński oddział PTN jest jednym z najstarszych w kraju i liczy obecnie 20 członków. Natomiast PTN liczy prawie 2 tysiące członków, posiada 50 oddziałów i 19 kół. Na wystawie można oglądać zbiory należące do prezesa Z. Kowalczyka, byłego prezesa R. Kokotta i skarbniczki T. Kurzei. Wystawa będzie prezentowana w sali wystawowej im. Ludwika Krumreya do 20 lipca w godzinach pracy Filii nr 2 BPMG przy ul. Staszica 12a. (bk)