Shadow

73 mln zł na wrzesińskie kształcenie zawodowe


Niebagatelną kwotę otrzyma powiat wrzesiński na przygotowanie nowoczesnej bazy dla rozwoju szkolnictwa zawodowego. Za środki m.in. z Unii Europejskiej, nowoczesna baza dydaktyczna szkolnictwa zawodowego będzie wypuszczać nowe kadry, które stawią czoła zmieniającemu się rynkowi.
Uroczyste podpisanie umowy między Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego i Dionizym Jaśniewiczem, starostą wrzesińskim było zwieńczeniem dobrego projektu przygotowanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowane i rozbudowane zostanie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz wybudowane od podstaw nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach. – To niebagatelna kwota, 73 mln zł dla powiatu wrzesińskiego na bardzo istotne przedsięwzięcie związane ze szkolnictwem zawodowym – stwierdził Marek Woźniak. – Nie ma co ukrywać, że projekt wiąże się w jakiś sposób z powstaniem fabryki Volkswagena pod Wrześnią, co spowodowało duże zapotrzebowanie na nowoczesne kształcenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli w nowoczesnych technologiach – dodał. Właśnie dofinansowane ośrodki kształcenia zawodowego, mają być kuźnią kadr dla niemieckiego koncernu, tak by po ukończeniu szkoły od razu móc przystępować do pracy, bez poznawania specyfiki odpowiadającej na konkretnym stanowisku. Oprócz samej rozbudowy i modernizacji PCEZ we Wrześni otrzyma nowoczesne pracownie, m.in. elektroniki i elektrotechniki, automatyki i AGD, montażu i obróbki ręcznej, tokarek, frezarek i montażu elektrycznego. Z kolei nowoczesne i wybudowane od podstaw CBiRNT w Grzymisławicach zapewniać będzie swoim uczniom dostęp m.in. do stacji zrobotyzowanych, pracowni CNC, CAD/CAM, laboratorium metrologii i badań wytrzymałościowych oraz pracowni: PLC, technik napędowych, mechatroniki, hydrauliki, pneumatyki, elektrotechniki i diagnostyki urządzeń. Co ważne, oprócz szkolenia młodych uczniów, ośrodek ten będzie także oferował osobom dorosłym możliwość nauki nowych umiejętności i przekwalifikowania swojego wykształcenia. Celem jest pomoc osobom, których wyuczone zawody nie znajdują już swojego zapotrzebowania na rynku. Jak podkreśla starosta, podpisano już 30 deklaracji z firmami zainteresowanymi, by z powiatowych ośrodków edukacji zawodowej pozyskiwać pracowników. Ma to być tym łatwiejsze, bo pracownie techniczne nie będą się różnić wyposażeniem od nowoczesnych fabryk. Po ukończenia kursu, uczeń bez problemu będzie miał szanse przejścia do zakładu pracy, w którym spotka podobne maszyny jakie miał w szkole. – Centrum w Grzymisławicach będzie pracowało, żyło, tym bardziej, że odpowiada na zapotrzebowanie całego spektrum rynku, od kształcenia młodzieży, poprzez kształcenie osób pracujących, poszukujących pracy i zmieniających kwalifikacje – zapowiada D. Jaśniewicz. (ak)