Shadow

77. rocznica mordu katyńskiego


We wtorek, 18 kwietnia w Parku Miejskim im. gen. W. Andersa odbył się Apel Poległych ku czci policjantów II RP zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w Twerze. Przybyłe delegacje m.in. parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli służb mundurowych złożyły przed obeliskiem wiązanki kwiatów.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele garnizonowym, której przewodniczył ks. kapelan mjr Maciej Śliwa, a następnie przemarszem ulicami Gniezna w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych i orkiestry powiatowej do Parku Miejskiego, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający pomordowanych policjantów II RP w Twerze. – Obchody 77. rocznicy mordu katyńskiego to bez wątpienia nie tylko obowiązek utrwalania pamięci, ale w moim przekonaniu dzieło świadectwa i potrzebnej edukacji historycznej dla kolejnych pokoleń młodych Polaków – zaznaczyła starosta Beata Tarczyńska. Dalej przypomniała, że w 1940 roku podjęto decyzję o rozstrzelaniu przez NKWD prawie 22 tysięcy polskich oficerów, urzędników, policjantów oraz osób nazwanych kłamliwie szpiegami i dywersantami. – Spośród ekshumowanych w 1943 roku ciał zidentyfikowano w lesie katyńskim około 3 tysięcy zwłok. Szczątki pozostałych, ponad 17 tysięcy oficerów i innych jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, odnaleziono dopiero po kilkudziesięciu latach. Wśród nich byli również mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego, których pamięć przywołujemy i czcimy każdego roku przy obelisku w parku imienia generała Andersa – mówiła B. Tarczyńska. Po wystąpieniu starosty odbył się Apel Poległych, który odczytał ppor. Mariusz Maraszkiewicz. Rocznicowe obchody zorganizowane przez Powiat Gnieźnieński uświetniły wiersze patriotyczne, recytowane przez Jana Gumiennego i Patryka Chyłę, uczniów kl. II e z I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Uroczystość tradycyjnie zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów oraz wspólnym odśpiewaniem Roty. (bk)