Shadow

Adrian Nowak nowym skarbnikiem


Od pierwszego czerwca Adrian Nowak został powołany na stanowisko skarbnika Gminy Trzemeszno. W środę, 31 maja Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna tak rekomendował swego kandydata na sesji Rady Miejskiej: – Konkurs na stanowisko skarbnika zdecydowałem się zorganizować po raz pierwszy.Uważałem, że jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że było dużo kontrowersji wobec tej funkcji. Zaprosiłem państwa radnych do komisji konkursowej, ja rozumiem, że państwo nie skorzystaliście z tego zaproszenia. Powołałem taką komisję z pracowników urzędów, że nie było tam Chin Ludowych, było tam naprawdę różne myślenie – mówił m.in. K. Dereziński.
Krzysztof Dereziński ogłosił nabór na wolne stanowisko skarbnika 27 kwietnia, powołując równocześnie komisję rekrutacyjną w składzie: Dariusz Jankowski – przewodniczący, Edyta Kubiak, Tomasz Gorczycki, Hanna Koperska, Michał Michalak i Nina Strzelecka. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów: Adrian Nowak i Joanna Woźniak z Niewolna, gmina Trzemeszno. Po weryfikacji dokumentów oraz przeprowadzeniu pisemnego testu i rozmowie kwalifikacyjnej jako kandydata na stanowisko skarbnika komisja wybrała A. Nowaka, który jest mieszkańcem Pobiedzisk, pracował poprzednio w Urzędzie Gminy w Czerwonaku, jako główny specjalista ds. sprawozdawczości i analizy. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Po raz pierwszy radni spotkali się z Adrianem Nowakiem w poniedziałek, 29 maja na posiedzeniu połączonych komisji. Już podczas ówczesnej prezentacji kandydata burmistrz przyznał, że kandydatura Adriana Nowaka była mu bliska już kilka lat temu, gdy ostatecznie to stanowisko objęła Alina Kociemba. Zachwalał nie tylko umiejętności i fachową wiedzę kandydata, którą potwierdził podczas konkursu na to stanowisko, ale także jego cechy charakteru. – Pan Adrian jest człowiekiem, który ma takie cechy charakteru, których ja niestety, nie mam, a powinienem je mieć pełniąc tę funkcję i tu myślę, że nastąpi tu dobre uzupełnienie i wyciszenie. Być może to nie merytoryczny głos, ale to mówię z całą odpowiedzialnością. Jest człowiekiem bardzo spokojnym, poważnym, pracowitym, nie mówię że ja nie jestem pracowity, ale ja na pewno nie jestem człowiekiem spokojnym – mówił K. Dereziński Burmistrz podczas obrad komisji zwrócił także uwagę, że sprawa powołania skarbnika jest dla trzemeszeńskiego samorządu pilna, bowiem z końcem maja zakończy się stosunek pracy w trzemeszeńskim ratuszu Aliny Kociemby, dotychczasowej skarbnik gminy. Radni skorzystali z możliwości zadania pytań A. Nowakowi. Pytano m.in. czy pracując jeszcze wcześniej w RIO zajmował się kontrolą jednostek samorządu terytorialnego oraz czy posiada uprawnienia audytora. Sławomir Peno, przewodniczący rady dopytywał, dlaczego w Gminie Czerwonak, gdzie dotychczas pracował został zdegradowany ze stanowiska zastępcy skarbnika na niższe. Adrian Nowak odpowiedział na każde pytanie. Poinformował, że w RIO nie zajmował się kontrolami jednostek i nie posiada uprawnień audytora, a do startu w konkursie skłoniła go chęć zmiany otoczenia. Natomiast co do zmiany stanowiska pracy wyjaśnił, że było to związane z objęciem stanowiska wójta przez nowo wybraną osobę, który zreorganizował strukturę urzędu. Podkreślił, że nie była to degradacja, ale zmiana nazwy stanowiska.Już podczas sesji 31 maja radni nie zadawali pytań kandydatowi. Radny Zbigniew Matelski, przewodniczący komisji rewizyjnej oznajmił natomiast, że daje kredyt zaufania Adrianowi Nowakowi. Podczas głosowania o powołaniu A. Nowaka na stanowisko skarbnika gminy Trzemeszno z dniem 1 czerwca twierdząco zagłosowało 10 radnych, przeciw jeden radny – Maciej Dalewski, dwoje radnych wstrzymało się od głosu: Sławomir Peno i Maria Sobieszak. Wynik głosowania burmistrz Trzemeszna skomentował brawami. Nowemu skarbnikowi gminy gratulacje i kwiaty złożył K. Dereziński i Sławomir Peno. RENATA PAŁUCKA