Shadow

Agresja, wulgaryzmy i problemy wychowawcze


Niedawno obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Witkowa. Radni tej komisji zaprosili na spotkanie m.in. pedagogów szkolnych trzech placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Mielżynie, Szkoły Podstawowej w Witkowie i Gimnazjum, aby omówić z nimi problemy wychowawcze z uczniami.
Jak wynika z wypowiedzi pedagogów szkolnych problemy wychowawcze były zawsze. W Mielżynie do przeanalizowania skali problemu pedagog Patrycja Kokott i psycholog Anna Budnik posłużyły się ankietami, które przeprowadziły wśród nauczycieli. Okazuje się, że na 244 uczniów 166 przejawia różnego typu problemy. Są to m.in. agresja słowna i fizyczna, wagarowanie, brak motywacji do nauki, używki, głównie papierosy, alkohol, a w czterech przypadkach narkotyki, wyśmiewanie się ze słabszych i młodszych, nadużywanie Internetu, telefonów komórkowych i gier komputerowych. – Podejmujemy różnego rodzaju działania, które mają za zadanie ograniczyć problem. W naszej szkole są to m.in. rozmowy z uczniami i ich rodzicami w obecności psychologa i pedagoga, dyrektora szkoły. Ponadto są to pogawędki i prelekcje z policjantami. W Szkole Podstawowej w Witkowie pedagog Tomasz Deskowski również zwrócił uwagę na problemy wychowawcze. – Nie ma dnia, aby w naszej szkole nie byłyby rozwiązywane jakieś problemy wychowawcze, które należy omówić z rodzicami i uczniami. Codziennie na naszych dyżurach zajmujemy się co najmniej trzema przypadkami. Problem wynika głównie z niedostosowania społecznego, braku porozumienia z rodzicami, którzy mają bardzo duże prawo decydowania o swoim dziecku. Czasami widzimy, że dany uczeń powinien być skierowany na zajęcia wyrównawcze lub do poradni psychologiczno-wychowawczej, jednak jeżeli rodzic uzna inaczej, nic z tym nie możemy zrobić. Pozostaje nam obserwacja i reagowanie w inny sposób – powiedział m.in. Tomasz Deskowski. Natomiast pedagog Wiesława Papiewska z Gimnazjum w Witkowie przekonywała radnych, że w gimnazjum problemy wychowawcze rozwiązywane są na bieżąco. Zdarzają się wulgaryzmy, kłopoty z papierosami i agresją, jednak rozwiązywanie tych problemów w zarodku daje dobre rezultaty. Podsumowując spotkanie Tomasz Deskowski zaapelował do radnych o zwiększenie godzin pedagogom i psychologom w celu uzyskania jeszcze lepszych rezultatów pracy z uczniami.
EWA SOCHA