Shadow

Akcja edukacyjna „Bezpieczna woda”


Z myślą o zbliżających się wakacjach letnich Stowarzyszenie pod Żaglami wraz z harcerzami ZHP Hufiec Trzemeszno rozpoczęło na terenie gminy Trzemeszno akcję edukacyjną „Bezpieczna Woda”. Ósmego maja odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie oraz w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Trzemżalu.
W czasie spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie. Ponadto została zaprezentowana część praktyczna – pokazano jak prawidłowo należy wezwać pomoc, przeprowadzić prawidłowo RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak i kiedy używać defibrylatora podręcznego AED, który coraz częściej można zauważyć na stacjach CPN czy w supermarketach. W czasie spotkania zostały przeprowadzone konkursy. Osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi otrzymały upominki. Każdy z uczestników otrzymał informator edukacyjny, którego ogólnopolskim koordynatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. – Dziękujemy dyrekcji szkół i wychowawcom klas za możliwość zaprezentowania wiedzy i umiejętności, z którą chętnie podzieliliśmy się z uczniami. W niedługim czasie podobne zajęcia zostaną przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie oraz Gimnazjum – zapowiada Robert Nawrocki, prezes stowarzyszenia. Projekt „Bezpieczna woda” jest finansowany ze środków Gminy Trzemeszno w ramach zadania publicznego „Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia”. (o/kar)