Shadow

Alkotest dla policji we Wrześni

W Policyjnym Centrum Bezpieczeństwa we Wrześni, 17 października odbyło się uroczyste wręczenie alkotestu. Podczas uroczystości obecny był m.in. Piotr Gruszczyński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. W sali konferencyjnej Policyjnego Centrum Bezpieczeństwa zebrała się także klasa policyjna; młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, jak działa alkotest. Uroczystość wręczenia połączona ze szkoleniem przybliżyła wszystkim, a w szczególności przyszłym policjantom, jak ważnym i niezwykle powszechnym współcześnie tematem jest prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.- Otrzymany sprzęt od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu tj. Alkomat Drager 9510 będzie wykorzystywany przez podległych mi policjantów jako urządzenie mobilne do pomiaru procesowego stanu trzeźwości kierujących bez konieczności weryfikacji uzyskanego wyniku na innym urządzeniu. Sprzęt w ogromnym stopniu usprawni podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu wrzesińskiego. Komenda Powiatowa Policji we Wrześni otworzyła nową kartę współpracy z WORD w Poznaniu, a otrzymane urządzenie jest jej pierwszym owocem, za co chciałbym serdecznie podziękować Dyrekcji WORD w Poznaniu.