Shadow

Ambitna koncepcja przebudowy trzemeszeńskich ulic

{CAPTION}
We wtorek, 17 stycznia w trzemeszeńskim ratuszu odbędzie się spotkanie w sprawie możliwości wdrożenia przygotowanej już koncepcji przebudowy miejskich ulic. Taka koncepcja została opracowana na zlecenia ratusza przez biuro projektowe SBD Projekt Krystian Orzeł z Poznania za 5 000 złotych w 2016 roku. W przygotowanym dokumencie szczegółowo opisano stan techniczny poszczególnych ulic i propozycje koniecznych zmian poprawiających standard, bezpieczeństwo i ich estetykę. Wśród zaleceń znalazła się m.in. wymiana kostki bazaltowej, z której zbudowany jest główny ciąg ulic Trzemeszna, jak i wprowadzenie trzech rond. Realizacja wszystkich zaleceń zawartych w koncepcji może gminę kosztować około 11 mln zł.
Trzemeszeński samorząd chce w dużej mierze pozyskać na poszczególne projekty zawarte w dokumencie środki zewnętrzne, dlatego trwają prace nad jak najlepszym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Jeżeli się to uda, inwestycje w tym zakresie by mogły się rozpocząć w 2018 roku.
*Trzy ronda w mieście***
Opracowanie dotyczy głównych ulic grodu Kilińskiego i obejmuje odcinek od ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicami: Orchowską i Wyszyńskiego, poprzez ulice: św. Jana, Wiosny Ludów, ks. Kowalskiego, Kosmowskiego, św. Wojciecha, Kilińskiego, Konopnickiej, Świętego Ducha, 1 Maja, Dąbrowskiego, Ogrodową, Wodną, Toruńską, Piastowską, 22 Stycznia oraz ul. Mogileńską aż do drogi krajowej nr 15.Na wszystkich tych ulicach zaplanowano wymianę chodników w miejscach, gdzie są one szczególnie zniszczone. Zmiany mają objąć także przejścia znajdujące się przy skrzyżowaniach, mają one zostać odsunięte, aby stworzyć miejsce dla pojazdu oczekującego na wjazd. Założono również likwidację miejsc do parkowania w odległości 10 m od skrzyżowań. Największe zmiany dotyczą skrzyżowania ulic: Mickiewicza, Orchowskiej i Wyszyńskiego (koło byłej szkoły zawodowej). Autorzy opracowania sugerują powstanie tutaj ronda wraz z przebudową konstrukcji nawierzchni jezdni i odwodnienia, wymianę lampy na skrzyżowaniu i słupów energetycznych. Proponuje się także wprowadzenie zieleni na centralnej wyspie ronda. Kolejne rondo proponowane jest na skrzyżowaniu ul. św. Jana z ulicami: Świętego Ducha i 1 Maja w pobliżu skweru Cegielskiego. Kolejne proponowane jest naskrzyżowaniu ul. Mogileńskiej z ul. Piastowską. Na głównym ciągu ulic Trzemeszna: Mickiewicza, św. Jana sugerowana jest wymiana kostki bazaltowej na beton asfaltowy (drugi wariant to remont nawierzchni). Obie ulice mają zaplanowane zwężenia jezdni przez wydzielenie miejsc postojowych lub ścieżki rowerowej. Na Mickiewicza dodatkowo sugerowane jest wprowadzenie mijankowego parkowania w celu wymuszenia spowolnienia ruchu, a także likwidację miejsca parkingowego przy skrzyżowaniu z ul. Prusa. Przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Dąbrowskiego mają zostać wydzielone pasy do jazdy na wprost i prawoskręt, a przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja planuje się zwężenie wlotu w tę ulicę, wyeliminowanie miejsc parkowania oraz wprowadzenie przejścia dla pieszych. Przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z pl. Kosmowskiego mają zostać wyodrębnione pasy do skrętu na ten plac.
*Aleja księdza Marcelego Kowalskiego do zmian*
Modernizacji wymaga zdaniem autorów opracowania aleja księdza Kowalskiego prowadząca na cmentarz parafialny. Planuje się tutaj rozebranie dotychczasowej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni przed kościołem i cmentarzem. Wymiana jezdni lub jej wzmocnienia jest konieczna na odcinku alei między drzewami. Zaplanowano tutaj również wykonanie chodników z kostki betonowej, formowanie koron drzew oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Uwzględniono także możliwość wprowadzenia jednego kierunku, w zależności od ustalenia kierunków ruchu na ul. Wiosny Ludów.Szereg usprawnień drogowych i remontów jezdni i chodników zaplanowano na placu Kosmowskiego i św. Wojciecha oraz na małych uliczkach, takich jak ul. Konopnickiej, ul. Wodnej czy ul Świętego Ducha. Jezdnia ma zostać przebudowana także na ulicach: 1 Maja i Dąbrowskiego. Kompleksowa przebudowa sugerowana jest na ul. Ogrodowej. Ma utaj zostać wykonana nawierzchni z kostki betonowej i opaski dwustronnej dla pieszych. Mają zostać ustalone także zasady parkowania. Wymianę konstrukcji nawierzchni drogi wraz z krawężnikami oraz przebudowę zatok przewidziano na ul. Piastowskiej, natomiast ul. 22 Stycznia została wytypowana do wykonania nowej nawierzchni jezdni. Na pl. Kilińskiego przewidziano przebudowę chodników. Wymiana nawierzchni jest także sugerowana naul. Mogileńskiej, gdzie proponuje się też wycinkę drzewa przed przejściem dla pieszych przy ul. Działkowej lub zmianę lokalizacji tego przejścia. Sugerowana jest także przebudowa wlotu w tę ulicę z wymianą konstrukcji jezdni i budową jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego od ul. Działkowej w kierunku drogi krajowej nr 15 po lewej lub prawej stronie drogi.
Wykonanie wszystkich propozycji zawartych w przygotowanej koncepcji przebudowy miejskich ulic zdecydowanie by poprawiło bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Trzemesznie. Warto zatem trzymać kciuki, aby choć na część z nich udało się gminie pozyskać dofinansowanie.
RENATA PAŁUCKA