Shadow

Analizowano bezpieczeństwo na drogach

O stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie gnieźnieńskim w ubiegłym roku rozmawiano 21 marca podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Między innymi o tym rozmawiał z radnymi Tomasz Francuszkiewicz, komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie. Analizę stanu bezpieczeństwa na terenie podległym gnieźnieńskiej drogówce miał przedstawić naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Gnieźnie nadkomisarz Karol Sekula, ale nagle został wezwany do pilnych obowiązków służbowych.
Radni otrzymali natomiast przygotowane dokumenty z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Jak wynika z analizy, w zeszłym roku wydarzyło się na drogach powiatu 127 wypadków drogowych (10 zabitych; w 2017 – 93 wypadki i również 10 zabitych). Liczba osób, które zostały ranne to 147 (dwa lata temu – 103). Samych kolizji policjanci odnotowali 1351 (w 2017 roku – 1372). Jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych na terenie powiatu z winy kierujących to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (31 wypadków), niedostosowanie prędkości do warunków drogowych (27) i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (tych wypadków było w minionym roku 19).
Najczęstsze przewinienia pieszych to przypadki nagłego wtargnięcia na jezdnię przed jadącym pojazdem (5 wypadków) oraz nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody (3 wypadki). „Najczarniejszymi” miesiącami pod względem wypadków były: kwiecień, maj, lipiec i październik (łącznie 56 wypadków). W tych miesiącach dochodziło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym (oprócz lipca) na drogach. Najczęściej do zdarzeń dochodziło w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele. Policjanci z WRD KPP w Gnieźnie ujawnili ogółem w ubiegłym roku 305 nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu kierujących, zatrzymali 1844 dowody rejestracyjne i 222 prawa jazdy. W zeszłym roku policjanci przeprowadzili między innymi akcje drogowe – NURD, Alkohol i narkotyki, Prędkość, Pasy, Truck & Bus, Bezpieczny weekend, Bezpieczne wakacje oraz Smog i Telefony (będą one kontynuowane w roku bieżącym).
Komendant gnieźnieńskiej Straży Miejskiej T. Francuszkiewicz stwierdził: – Mamy 16 wspólnych patroli z funkcjonariuszami drogówki w skali roku. To kropla w morzu potrzeb. Jest nas 15, a musimy poradzić sobie z ogromem zadań, między innymi niewłaściwego parkowania w mieście. Na 3600 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców, 40 procent interwencji dotyczy właśnie niewłaściwego parkowania pojazdów na naszych ulicach. A mamy przecież inne czynności służbowe, między innymi dotyczące spalania śmieci, dzikich wysypisk, nietrzeźwych w parkach. Policja stara się jak może pomóc nam w zakresie niewłaściwego parkowania, a my pomagamy jej w zabezpieczaniu różnych imprez i uroczystości. Zmorą są rowerzyści na chodnikach i piesi nieprawidłowo przechodzący przez drogę. JAROSŁAW WALERCZAK