Shadow

Antena jednak trafi na zabytkową wieżę ciśnień

W lipcu 2020 roku trzemeszeńscy radni sprzeciwili się przedłużeniu na 10 lat umowy dotyczącej funkcjonowania na dachu budynku komunalnego stacji bazowej sieci komórkowej T-Mobile i masztu antenowego. Radni dali przedstawicielom operatora rok czasu na znalezienie nowej lokalizacji. Taką lokalizację operator znalazł, na zabytkowym obiekcie wieży ciśnień w Trzemesznie, na osiedlu sportowym. Początkowo przeciwny tym planom był Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jednak po małej modyfikacji projektu taka zgoda została wydana.
Antena na ulicy Langiewicza istnieje od 2004 roku. W sierpniu 2020 roku skończyła się umowa dzierżawy podpisana z operatorem, który zwrócił się do trzemeszeńskiego ratusza o jej przedłużenie na kolejne 10 lat. Na to jednak nie zgodzili się radni, motywując swą decyzję protestami społecznymi. Równocześnie radni nie chcieli stracić wpływów z tytuły dzierżawy i zobowiązali burmistrza do poszukania nowej lokalizacji dla anteny, na terenie gminnym. Operator i burmistrz „otrzymali” rok na spełnienie oczekiwań radnych. Taką lokalizację operator znalazł, na zabytkowym obiekcie wieży ciśnień w Trzemesznie, na osiedlu sportowym. Operator podpisał stosowną umowę ze spółką Remondis Aqua Trzemeszno, która administruje obiektem. Zgodę na zawarcie takiej umowy wyraził Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. Jej realizacja była jednak zależna od zgody konserwatora zabytków. Nowej lokalizacji sprzeciwili się mieszkańcy osiedla sportowego. W kwietniu 2021 roku do burmistrza Trzemeszna wpłynęła interpelacja radnej Renaty Wiśniewskiej, podpisana także przez mieszkańców osiedla sportowego w tej sprawie. Radna wskazywała, że przeniesienie anteny motywowano protestami społecznymi i złym wpływem anteny na mieszkańców. Tymczasem planuje się tę antenę przenieść na inne osiedle mieszkalne, którego mieszkańcy także nie zgadzają się na obecność tej konstrukcji u siebie. W interpelacji wskazywała także, że antena na wieży ciśnień, obiektu wpisanego do rejestru zabytków popsuje jej wizerunek.
Wojewódzki Konserwator Zabytków podzielił początkowo zdanie protestujących. Decyzją z 4 października 2021 roku odmówił firmie T-Mobile udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkowej wieży ciśnień. Zdaniem konserwatora oryginalna konstrukcja wieży ciśnień w Trzemesznie powinna zostać zachowana. Jak podkreślono w decyzji, nowa funkcja zabytku nie powinna ingerować w tradycyjny wystrój obiektu i być przyczyną uszczerbku dla wartości architektonicznej. Operator nie zrezygnował jednak ze swoich planów. Opracowano i przedstawiono konserwatorowi inne rozwiązanie, które ten ostatecznie zaakceptował. Zmiana polega na tym, że zrezygnowano z sześciu anten zamontowanych na wysokości zbiornika wody na rzecz trzech anten zamontowanych nad kopułą.
Aktualna umowa na dzierżawę masztu przy ul. Langiewicza kończy się 31 lipca. Gdy anteny pojawią się na wieży ciśnień na osiedlu sportowym, dzierżawa przestanie wpływać na konto gminy, a zacznie na konto spółki Remondis Aqua Trzemeszno. Dotychczasowa umowa przynosiła dochód gminie w wysokości 37 294,09 zł rocznie.
RENATA PAŁUCKA