Shadow

Antenę przenieść, ale tak, aby gmina nie straciła wpływów

Trzemeszeńscy radni sprzeciwili się przedłużeniu na 10 lat umowy dotyczącej funkcjonowania na dachu budynku komunalnego przy ulicy Langiewicza 2 w Trzemesznie stacji bazowej sieci komórkowej T-Mobile i masztu antenowego. Jednak z drugiej strony samorządowcy nie chcą stracić wpływów z tytuły dzierżawy i chcą, aby antena została przeniesiona na tereny gminne. Gdzie dokładnie ma ta antena się znaleźć, nie wiadomo. Operator „otrzymał” od radnych rok czasu na poszukanie takiej lokalizacji.
Antena na ulicy Langiewicza istnieje od 2004 roku. W tym roku w sierpniu kończy się umowa dzierżawy podpisana z operatorem, dlatego zwrócił się on do trzemeszeńskiego ratusza o jej przedłużenie na kolejne 10 lat. Jednak w związku z obawami radnych Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna przygotował projekt uchwały przedłużający dzierżawę na 12 miesięcy, dając tyle czasu operatorowi sieci na poszukanie nowej lokalizacji. Obecnie z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ulicy Langiewicza 2 do budżetu gminy wpływało 37 294,09 zł rocznie. Projekt uchwały był dyskutowany w środę, 22 lipca na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna. Gośćmi radnych byli przedstawicieleoperatora: Radosław Wolkiewicz, ekspert do spraw inwestycji i Krzysztof Smoliński, główny specjalista od spraw ochrony środowiska.
– Wiem, że wstępna zgoda jest na 12 miesięcy, chcemy jednak poprosić, żeby ta umowa dotyczyła jeśli nie dwóch lat to minimum 18 miesięcy. Cały proces inwestycyjny związany z pozyskaniem lokalizacji, podpisaniem umowy, uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń trwa na ogół właśnie od 18 do 24 miesięcy – mówił Radosław Wolkiewicz. Radny Daniel Bisikiewicz po raz kolejny mówił o niepokojach społecznych, jakie wywołuje wspomniana stacja przekaźnikowa. Zapowiedział, że jest przeciwny wrażeniu zgody na kontynuację dzierżawy anteny na dachu przychodni na 10 lat, poprze jednak podpisanie umowy na 12 miesięcy które mają zostać wykorzystane na poszukanie lepszej lokalizacji zadowalającej mieszkańców i operatora. Radni apelowali także do burmistrza Trzemeszna, aby wynegocjował korzystną kwotę dzierżawy na te 12 miesięcy oraz aby wskazać inwestorowi taką nową lokalizację anteny, aby gmina nie straciła wpływów z tego tytułu.
Krzysztof Dereziński podkreślił, że przygotował umowę na 12 miesięcy, ponieważ radni nie zaakceptowali wcześniej przedłużenia dzierżawy na dalsze 10 lat. – Dajemy termin 12 miesięcy. Dzisiaj panowie wyraźnie artykułują, że potrzebują minimum 18 miesięcy. Przyjęcie przygotowanej uchwały w obecnym brzemieniu, czyli przedłużenie dzierżawy na rok, nie zamyka drogi do tego, aby jeszcze z państwem nie rozmawiać jak będzie potrzeba na dalsze przedłużenie umowy o te 6 miesięcy. Myślę, że jest to dobre wyjście – mówił K. Dereziński.Burmistrz wyjaśnił, że co do kosztów dzierżawy to kwestia negocjacji jest oczywista. Natomiast wskazanie inwestorom nowej lokalizacji wymaga dobrego przygotowania. – My takie miejsca wskażemy, ale to jeszcze panowie muszą pojechać w takie lokalizacje, aby ocenić czy im to odpowiada – zaznaczył burmistrz. Natomiast przedstawiciele operatora podkreślali, że już rozpoczęli poszukiwania nowej lokalizacji.
W głosowaniu obecni na posiedzeniu radni wydali jednogłośnie pozytywną opinię co do projektu uchwały. Będzie ona procedowana na sesji Rady Miejskiej Trzemeszna 29 lipca.
RENATA PAŁUCKA