Shadow

Antologia z wierszami bożonarodzeniowymi

Kiedy trwają jeszcze przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, w Poznaniu ukazała się dwudziesta antologia wierszy poświęcona tym świętom pt. „zatrzymaj się na chwilę – uwierz kolędzie. antologia”, w której zaprezentowano już po raz siódmy wiersze gnieźnieńskiego poety Sławomira Krzyśki.
Do ubiegłego roku antologie te były promowane w Karmelitańskim Centrum Duchowości w Piwnicy Duchowej Klasztoru Karmelitów Bosych w ramach Dialogów Poetyckich. Odbywały się tam spotkania, na których poeci czytali swoje własne wiersze poświęcone Bożemu Narodzeniu. Brało w nich udział około czterdziestu poetów z całego kraju. Antologie od lat redagują Andrzej Michałowski i Andrzej Sikorski. Prof. Andrzej Michałowski jest poetą, archeologiem,prodziekanem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Andrzej Sikorski poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, redaktorem książek i antologii, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wykładowcą w Zakładzie Prahistorii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do redakcji tegorocznej antologii dołączył Robert Ślotała, poeta, nauczyciel języka polskiego. Antologia ukazała się dzięki aktywnemu wsparciu Rady Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu i tam też odbyła się we wtorkowy wieczór, 11 grudnia jej promocja, której towarzyszyło czytanie wierszy i kolędy („Dzisiaj w Betlejem” do słów ks. Tomasza Sobolewskiego, wieloletniego katechety „Dąbrówki”, „Mizerna cicha”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Cicha noc”) w aranżacji i wykonaniu uczniów tej szkoły. Gnieźnieński poeta Sławomir Krzyśka przedstawił z promowanej antologii dwa swoje wiersze „*** (Płacz w Betlejemskim Żłobie)” i „*** (W niewierze wiara)”. W antologii umieszczono również wiersz „Psalm świąteczny” nieżyjącego już gnieźnieńskiego poety Tomasza W. M. Rzepy. (obk)