Shadow

Arkuszewo docenia seniorów

Rada Osiedla Arkuszewo w Gnieźnie wzorem ubiegłego roku kontynuując działania w celu zapewnienia starszym mieszkańcom społeczności osiedlowej aktywnego wypoczynku i kulturalnej rozrywki, zaprosiła grupę emerytów i rencistów 8 czerwca na wycieczkę krajoznawczą do muzeum w Śmiełowie i Gołuchowie.
 Z zaproszenia skorzystało 29 osób, a pomysłodawcą i organizatorem wycieczki był Aleksander Ditbrener, zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Arkuszewo i zarazem radny miejski. W programie wycieczki było zwiedzanie pałacu w Śmiełowie, w którym mieści się Muzeum im. Adama Mickiewicza, gdzie prezentowane są eksponaty związane z poetą: rękopisy, pamiątki osobiste, pierwodruki, portrety i inne pamiątki. W bardzo pięknych wnętrzach pałacu zachowały się również przedmioty antyczne, bogata sztukateria i liczne akcenty masońskie. Obok pałacu jest piękny park, w którym znajduje się pomnik A. Mickiewicza autorstwa Jerzego Sobocińskiego.
Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie zamku w Gołuchowie, zbudowanego w połowie XVI wieku przez wybitnego działacza reformacji Rafała Leszczyńskiego, a przebudowanego w XIX wieku przez hrabinę Izabelę Działyńską. We wnętrzach zamku prezentowane są m.in. zbiory starożytnych waz greckich, a także gobeliny, malarstwo europejskie, meble oraz przedmioty rzemiosła artystycznego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także pokazową zagrodę zwierząt z żubrami, konikami polskimi i danielami, która znajduje się przy zamkowym parku. Po intensywnym programie zwiedzania, pełni estetycznych wrażeń uczestnicy wycieczki zaproszeni zostali na wspólny poczęstunek wieńczący tę ciekawą imprezę. Cel wycieczki, jakim była integracja mieszkańców oraz poznawanie historii i piękna krajobrazu Wielkopolski został spełniony, o czym świadczy pozytywna i jednoznaczna opinia uczestników wycieczki o potrzebie kontynuowania organizacji takich imprez dla seniorów.
Wyjazd został sfinansowany przez Miasto Gniezno ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego uczestnicy wycieczki otrzymali zestawy broszur ostrzegających przed zagrożeniami, jakie powoduje alkoholizm i związana z tym przemoc w rodzinie. Broszury przekazał Wydział Spraw Społecznych UM w Gnieźnie. (obk)