Autor: Redakcja

Skarga uznana za zasadną. PiS przegrało z lekarzami?

Skarga uznana za zasadną. PiS przegrało z lekarzami?

Rotator, Wydarzenia
Radni powiatowi z Platformy Obywatelskiej, „Wielkopolan”, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ziemi Gnieźnieńskiej – Gniezna XXI większością głosów, przy 14 za, uznali skargę złożoną przez gnieźnieńskich chirurgów na dyrektora ZOZ Krzysztofa Bestwinę za zasadną. Przeciwnych było 10 radnych z PiS oraz wicestarosta Jerzy Berlik z PSL, a 2 radnych PSL wstrzymało się od głosu. Starosta Beata Tarczyńska uważa, że skarga powinna zostać jednak odrzucona, a konkursu nie należy powtarzać, bo został przeprowadzony zgodnie z prawem. Przypomnijmy, przedmiotowa skarga została przesłana przez lekarzy - sygnatariuszy 5 października 2016 roku do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w przedmiocie nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem oraz następstwami postępowania konkursowego na świadcz
Ważna rola sołtysa

Ważna rola sołtysa

Z gmin
W Witkowie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysawładze samorządowe starają się uczcić ten dzień w sposób szczególny. W tym roku na takie spotkanie włodarzy wsi zaprosił Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta wraz ze swoim zastępcą Łukaszem Scheffsem. – Sołtys w naszej gminie odgrywa bardzo duża rolę, jest przedstawicielem lokalnej społeczności i jak mało kto zna potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców. Sołtys to przedłużenie nas samorządowców, to nieoceniona praca w terenie. Cieszy nas fakt, że od kilku lat tę rolę przejęły kobiety – powiedział m.in. Marian Gadziński. Dla podkreślenia znaczenia tego wyjątkowego dnia odbyła się uroczysta narada, w której wzięli udział nie tylko sołtysi, ale także przewodniczący Zarządów Osiedli. Spotkanie było okazją do podziękowań za trud i
Nauczyciele będą strajkować

Nauczyciele będą strajkować

Rotator, Wydarzenia
W piątek, 31 marca odbędzie się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Strajkujący domagają się podwyżek płac o 10% i zapewnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, że w okresie przeprowadzania reformy oświaty nie będzie zwolnień pracowników. W Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim łącznie do strajku przystąpi 11 placówek oświatowych na 43, które podlegają zarządowi oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gnieźnie. O szczegółach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej poinformowała Anna Brodnicka, prezes oddziału ZNP w Gnieźnie. Pani prezes przypomniała, że 20 grudnia 2016 roku Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcami, który jest związany przede wszystkim z żądaniami dotyczącymi spraw płacowych oraz ze sprawami kadrowymi. Sprawa pł
Umowa na Inżyniera Kontraktu już podpisana

Umowa na Inżyniera Kontraktu już podpisana

Wydarzenia
W czwartek, 2 marca pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie a firmą WIERTCONSULTING została podpisana umowa, dotycząca wykonywania obowiązków inżyniera kontraktu inwestycji, polegającej na rozbudowie gnieźnieńskiego szpitala. Tym samym zatrzymana przed laty inwestycja oficjalnie zyskała zespół, który zajmie się nadzorem budowlanym, czyli zarządzaniem i kontrolą nad wykonywanymi pracami. Kto owe prace będzie wykonywać? Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z założonym przez ZOZ planem, wykonawca robót budowlanych znany będzie pod koniec marca. Przypomnijmy, przetarg na usługi nadzoru budowlanego został ogłoszony w październiku ubiegłego roku. W ramach tego postępowania wyłoniony miał zostać oferent, pełniący*funkcję Inżyniera Kontraktu*, którego zadaniem będzie zarząd
Umowa na dofinansowanie podpisana!

Umowa na dofinansowanie podpisana!

Rotator, Z gmin
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 6 marca marszałek Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał dwie umowy w ramach Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”. Jednym z beneficjentów wsparcia – obok gminy Piła, która otrzymała ponad 11 milionów złotych dofinansowania na projekt „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły: rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” – jest gmina Łubowo, której przyznano tak długo wyczekiwane dofinansowanie w wysokości nieco ponad 12 milionów złotych na projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjaln
Co dalej z domami dziecka?

Co dalej z domami dziecka?

Wydarzenia
Od 1 stycznia 2021 roku zmienia się Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obliguje samorządy prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze do zmniejszenia ilości miejsc do 14 wychowanków. ** O przyszłych zmianach poinformowała radnych powiatowych na posiedzeniu Komisji zdrowia, opieki społecznej i aktywizacji zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 8 marca Elżbieta Pilarczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformowała że m.in. na dzień dzisiejszy powiatowi podlega Dom Dziecka w Gnieźnie, w którym przebywa 15 wychowanków z powiatu gnieźnieńskiego i 6 wychowanków z innych powiatów oraz Zespół Placówek Wspierania Rodziny w Trzemesznie, w którym przebywa 13 wychowanków z powiatu gnieźnieńskiego i 11 z innych powiatów. Dyrektor E. Pilarczyk zw
Budowlana rewolucja w Teatrze Fredry – nowy plac, kawiarnia i rozkładana widownia

Budowlana rewolucja w Teatrze Fredry – nowy plac, kawiarnia i rozkładana widownia

Wydarzenia
Już niebawem przestrzeń przed wejściem do gnieźnieńskiego Teatru Fredry zmieni się nie do poznania. Gnieźnianie przyzwyczajeni do widoku skwerów wybudowanych jeszcze w czasie minionej wojny nie poznają tego miejsca, które stanie się ogólnodostępnym placem z funkcjami gastronomicznymi. Ale to tylko część planowanych zmian. W zamiarze projektantów i władz teatru teren przed głównym wejściem do placówki już od lat nie spełniał swojej funkcji. To, że zmiany są potrzebne było widać gołym okiem. Ławki okupowali od wczesnych godzin rannych miłośnicy mocniejszych trunków, a trawniki stały się psią toaletą. Dotychczasowy stan służył raczej do omijania tego miejsca. I to właśnie ma się zmienić. By otworzyć bardziej teatr na miasto i jego mieszkańców powstanie w tym miejscu publiczny plac
Radni zmienili zdanie, samorząd nie pomoże firmie Paroc

Radni zmienili zdanie, samorząd nie pomoże firmie Paroc

Rotator, Z gmin
Samorząd trzemeszeński chce przyciągać nowych inwestorów, tym już funkcjonującym na terenie Trzemeszna nie pomoże. Tak jednym zdaniem można opisać to, co wydarzyło się na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Trzemeszna 6 marca. ** W trzemeszeńskim samorządzie od wielu lat mówi się o konieczności przyciągania inwestorów na teren gminy. W tym celu 21 marca 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej i upoważniła burmistrza Krzysztofa Derezińskiego do podjęcia czynności zmierzających do jej utworzenia. Samorząd chce pozyskać inwestorów Urząd Miejski już kilka lat temu rozpoczął starania w sprawie włączenia terenów inwestycyjnych w Trzemesznie, położonych pomiędzy drogą krajową nr 15 a linią kolejową, do Kostr
Pomysł na ratowanie jeziora

Pomysł na ratowanie jeziora

Z gmin
Informowaliśmy już o konferencji prasowej, którą niedawno zwołano w Domu Kultury w Powidzu. W pierwszej części poseł Krzysztof Ostrowski mówił o kulisach zmiany decyzji przez ministra A. Macierewicza dotyczącej przeniesienia dowództwa 3. Skrzydła do Krakowa. W drugiej części senator Robert Gaweł poruszył temat, który wraca co roku jak bumerang od kilku lat; czyli wysychanie jeziora Wilczyńskiego i Powidzkiego, i walkę o ich istnienie w przyszłości. Zdaniem senatora Roberta Gawła należy jak najszybciej dopompować wodę do jeziora Wilczyńskiego i podnieść poziom wody w jeziorze Powidzkim poprzez system hydrologiczny, bo nie wolno zmarnować szansy na ich uratowanie. W planach jest budowa rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód z odkrywki węgla brunatnego Kopalni Węgla Brunatnego K
Podpisano umowę z wykonawcą

Podpisano umowę z wykonawcą

Z gmin
Dla władz samorządowych, ale w istocie dla wszystkich mieszkańców gminy Czerniejewo, to kolejny ważny krok zmierzający w kierunku wybudowania hali widowiskowo – sportowej „z prawdziwego zdarzenia”. Trzeciego marca Tadeusz Szymanek, burmistrzMiasta i Gminy Czerniejewo podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. O tym, że wykonawca tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców gminy Czerniejewo inwestycji został wyłoniony, informowaliśmy przed dwoma tygodniami. Przypomnijmy, w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno Handlowe „HENBUD” Henryk Kaczor z Kłecka. – Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów – 289,89. Oceny oferty dokonało 3 członków komisji przetargowej przy zastosowaniu kryteriów opisanych w SI