Autor: Redakcja

Sepsa zabiła czterolatka, rodzice obwiniają lekarkę

Sepsa zabiła czterolatka, rodzice obwiniają lekarkę

Rotator, Wydarzenia
Nagła śmierć Nikodema z Trzemeszna wstrząsnęła nie tylko jego najbliższymi. Rodzice czterolatka winią za to, co się stało lekarkę, która pełniła w niedzielę, 19 lutego dyżurw Stacja Pomocy Doraźnej przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie. - Lekarka popełniła błąd w trakcie pierwszej wizyty. Gdyby od razu podano Nikodemowi antybiotyk na pewno by żył - mówi zrozpaczona mama Agnieszka Szczepańska. Z oskarżeniami nie zgadza się Krzysztof Bestwina, dyrektor szpitala w Gnieźnie. - Rozumiem tragedię rodziców. To jest dramat, ale nie można z tego powodu robić dramatu innym ludziom, że ktoś jest winny śmierci dziecka. Rodzice mają prawo domagać się wyjaśnień. Nie dziwię im się, ja sam nie wiem, jak bym się na ich miejscu zachował i im bardzo współczuję – mówi Krzysztof Bestwina, dyrektor ZOZ w
„Orły” zostały przyznane

„Orły” zostały przyznane

Rotator, Wydarzenia
Po raz piąty Gnieźnieńska Kapituła Orła Białego i przyznała nagrody dwóm laureatom, którzy swoją działalnością zasłużyli się na rzecz powiatu gnieźnieńskiego i lokalnej społeczności. Tym razem nagrody trafiły do Marii Chwiałkowskiej-Grygiel, pomysłodawczyni i sekretarza Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom” i Justusa Werdina, pastora ewangelickiego, rzecznika ekumenizmu i dialogu niemiecko-polskiego, pomysłodawcy i koordynatora po stronie niemieckiej organizowanej od 2003 roku „Polsko-Niemieckiej Ekumenicznej Pielgrzymki Magdeburg-Gniezno - od Jana do Piotra i Pawła”. Piątkową uroczystość, podczas której wręczono dwie nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, rozpoczęto od zacytowania regulaminu przyznawania nagród przez kapitułę
TOZ sprzeciwia się zakazowi

TOZ sprzeciwia się zakazowi

Rotator, Wydarzenia
Gnieźnieński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami sprzeciwia się wydanemu przez Urząd Miejski w Gnieźnie zakazowi dokarmiania dzikiego ptactwa wodnego przy akwenach. Zakaz dokarmiania został wydany 7 lutego w związku z ujawnieniem przypadku wirusa H5N8 (grypa ptaków) u padłego łabędzia niemego z jeziora Jelonek. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że na jeziorze Jelonek ujawniono przypadki padniętego ptactwa (3 łabędzie i 1 mewa). Jeden ze znalezionych łabędzi został skierowany do przebadania w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach, gdzie potwierdzone zostały wcześniejsze podejrzenia – u ptaka wykryto zjadliwą grypę ptaków, podtyp H5N8. Jak się podkreśla, wirus tej grypy nie jest groźny dla człowieka, jednak Urząd Miejski w Gnieźnie – działając w poro
Z posłem Rutnickim o środkach na obiekty sportowe

Z posłem Rutnickim o środkach na obiekty sportowe

Wydarzenia
Dość niecodzienny przebieg miało posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Gniezna. Radni na spotkanie do kawiarni przy gnieźnieńskim basenie zaprosili przedstawicieli klubów sportowych, samorządowców z całego powiatu oraz posła Jakuba Rutnickiego, zastępcę przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Poseł ziemi pilskiej, najbardziej zorientowany w programach ministerialnych dla rozwoju sportu przybył, by zaprezentować, gdzie i jak ubiegać się o środki, nie tylko na bieżącą działalność klubów i stowarzyszeń, ale przede wszystkim z jakich programów korzystać, aby znaleźć zewnętrzne środki na inwestycje w infrastrukturę sportową. – Tematy, które omawiamy są bardzo istotne, bo chodzi o pieniądze – mówi Ryszard Karmoliński, przewodniczą
Utylizacja odpadów z wełny mineralnej budzi niepokój

Utylizacja odpadów z wełny mineralnej budzi niepokój

Rotator, Z gmin
W związku z obawami mieszkańców gminy Trzemeszno wobec prowadzonej na terenie Miat działalności lokalnych przedsiębiorców: Jerzego Czarnego i Tomasza Juszczyka, w czwartek, 16 lutego odbyła się kontrola sposobu rekultywacji nieużytków rolnych na tym terenie. W uproszczeniu można powiedzieć, że rekultywacja wyrobisk po żwirowniach w Miatach jest prowadzona metodą zasypywania ich rozdrobnioną wełną mineralną (odpady firmy Paroc) i ziemią, czyli warstwa wełny jest pokrywana warstwą ziemi i tak aż do wyrównania terenu. Na swoją działalnośćprzedsiębiorcy posiadają stosowne pozwolenia. Jednak ilość wykorzystania odpadów i sposób wykonania rekultywacji wzbudza wśród mieszkańców Miat i nie tylko wiele wątpliwości, z którymi wystąpiono m.in. do trzemeszeńskiego ratusza. Ratusz przekazał
Gmina „pomoże” firmie Paroc

Gmina „pomoże” firmie Paroc

Rotator, Z gmin
Gmina pomoże, jednak wspomniana w tytule pomoc jest dość marginalna od tej, o jaką sama firma zwracała się z prośbą do władz samorządowych Trzemeszna w listopadzie 2016 roku. Wówczas Paroc był zainteresowany ewentualnymi preferencjami dotyczącymi podatku od nieruchomości dla swej planowanej inwestycji. Topi Korsberg, dyrektor generalny grupy Paroc i Tomasz Smoliński, dyrektor finansowy Paroc poinformowali trzemeszeński samorząd o możliwości rozbudowy zakładu produkcyjnego w Trzemesznie, co przyniosłoby co najmniej 50 nowych miejsc pracy. Inwestorzy chcieli poznać ewentualne możliwości zachęt (ulg podatkowych) ze strony samorządu, aby to właśnie w Trzemesznie, a nie w Czechach finlandzka spółka zainwestowała. Prośba firmy Paroc został dość nonszalancko potraktowana przez samorz
Dawny hotel „Mieszko” zawładnięty przez bezdomnych. Pozwala na to właściciel

Dawny hotel „Mieszko” zawładnięty przez bezdomnych. Pozwala na to właściciel

Rotator, Wydarzenia
Kolejne pożary, kolejne interwencje służb i niemoc urzędników. Zawładnięty przez osoby bezdomne dawny hotel „Mieszko” przy ulicy Strumykowej jest tykającą bombą, która może nie tylko pogrzebać osoby w niej przebywające, ale także zagraża wszystkim korzystającym z pobliskich obiektów sportowych. Właściciel budynku uchyla się jednak od wzięcia odpowiedzialności za obiekt, a urzędnicy mimo licznych prób interwencji, są bezradni. Hotel „Mieszko” posadowiony jest na działce należącej do Skarbu Państwa i decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 8 października 1991 r. została ona oddana w użytkowanie wieczyste. Obecnie właścicielem jest spółka Przedsiębiorstwo Gastronomiczno- Hotelarskie ART-GASTRO Sp. z o.o. z Poznania, która w ramach użytkowania wieczystego administruje obiektem. Jeszc
O realizacji programu „Bezpieczny powiat”

O realizacji programu „Bezpieczny powiat”

Wydarzenia
Podczas niedawnych wspólnych obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego sporo czasu poświęcono na sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat” na lata 2015-2018 za zeszły rok. Ten temat zajął ok. pół godziny podczas obrad, a zreferował go Marek Kosmala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zrządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. We wspomnianym programie wskazano obszary zagrożeń i przedsięwzięcia do realizacji oraz wskazano partnerów do współpracy. Jednym z nich jest Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Na terenie powiatu w ubiegłym roku do służby patrolowej kierowano śr
Nadzwyczajna sesja w powiecie

Nadzwyczajna sesja w powiecie

Wydarzenia
Podczas nadzwyczajnych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 16 lutego samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem poszczególnych, czterech projektów uchwał. Najwięcej czasu poświęcono jednak na projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju wprowadzonego prawem oświatowym oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Uchwała ta reguluje wszystkie sprawy dotyczące publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gnieźnieńskim na wiele lat. Określa to, co wydarzy się od roku 2019, czyli funkcjonowanie pięcioletnich techników, czteroletnich liceów, a od września tego roku, zasadnicze szkoły zawodowe zmienią się w szkoły branżowe I stopnia. Mamy także 4 gimnazja i włączamy je do ośmiolet
Dialog na rzecz gospodarki powiatu

Dialog na rzecz gospodarki powiatu

Rotator, Wydarzenia
W czwartek, 2 marca w auli gnieźnieńskiego I Liceum Ogólnokształcącego zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja dotycząca dialogu na rzecz gospodarki powiatu gnieźnieńskiego. Jej tematem przewodnim będzie szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Potrwa ona od godziny 10 do 13, a organizatorami są: Starostwo Powiatowe, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Partnerem generalnym jest Bank Zachodni WBK. Przybędzie także delegacja z niemieckiego powiatu Teltow-Flaeming. Dialog jest potrzebny i będzie on między różnymi grupami odpowiedzialnymi za rozwój naszego powiatu. Zależy nam przede wszystkim na dialogu z przedsiębiorcami, samorządowcami i tymi osobami, które odpowiedzialne są za oświatę na danym terenie. Chcemy wypracować działani