Autor: Redakcja

Od przedszkola do seniora

Od przedszkola do seniora

Kultura, Rotator
Będzie to już trzeci „Weekend na Szlaku Piastowskim”, którego organizatorem jest stowarzyszenie Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Imprezę zaplanowano od 22 do 24 czerwca i to przedsięwzięcie ma za zadanie pokazania atrakcyjności tego najważniejszego szlaku kulturowego w Polsce na terenie Wielkopolski i Kujaw. Jak potwierdza Agnieszka Rzempała - Chmielewska, prezes klastra, ta impreza się przyjmuje, coraz więcej partnerów współpracuje z organizatorami, a obiekty na szlaku oferują coraz ciekawe przedsięwzięcia. - Tym razem ruszyliśmy z promocją dużo wcześniej. Podczas konferencji przekazaliśmy wiele informacji dla mieszkańców Gniezna, Wrześni i okolic. Promocja prowadzona jest poza Wielkopolską i Kujawami, by osoby z odległych stron zwiedziły Szlak Piastowski. Termin je
Strzelali do kura

Strzelali do kura

Z gmin
W połowie czerwca w miłej i sportowej atmosferze na strzelnicy w Orchowie odbył się turniej strzelecki o tytuł Króla Kurkowego KBS Witkowo AD 2018. Strzelanie rozpoczął hetman witkowskiego bractwa uroczystą zbiórką i wspólnym odśpiewaniem hymnu brackiego, a następnie król kurkowy KBS Witkowo, Marek Sucholas oddał strzał z armaty. Srzelmistrz Roman Bąk omówił warunki bezpieczeństwa poszczególnych strzelań. Zaszczytny tytuł najcelniejszym strzałem wywalczył brat Wiesław Goll. Tytuł I rycerza zdobył brat Marian Szeszycki, natomiast II rycerzem został brat Maciej Chosiński. W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez króla kurkowego KBS Witkowo z zeszłego roku Marka Sucholasa, miejsca wywalczyli w kolejności: brat Paweł Lisiak, brat Marian Szeszycki i brat Marian Musielski. W strzelaniu do tarcz
Jednomyślnie za absolutorium w Mieleszynie

Jednomyślnie za absolutorium w Mieleszynie

Z gmin
W piątek, 8 czerwca obradowała Rada Gminy Mieleszyn. Najważniejszym punktem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Januszowi Kamińskiemu, wójtowi gminy. Radni byli jednomyślni w tej sprawie. Z przedstawionego przez J. Kamińskiego sprawozdania wynika, że dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 17 789 043,48 zł, co stanowi 98,99% planowanych wpływów. Natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 17 543 683,79 zł, co stanowi 94,88%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 982 301,64 zł. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Przede wszystkim pobudowano sieć gazową w Mieleszynie – I etap za 144 588 zł. W ramach inwestycji drogowych zmod
„Perły baroku” wybrzmią w murach katedry

„Perły baroku” wybrzmią w murach katedry

Kultura, Rotator
I znowu sierpień wypełniony zostanie gitarowym brzmieniem. To właśnie Festiwal Akademia Gitary będzie 11 raz realizowany w wielu miastach Wielkopolski, również w Gnieźnie. W gnieźnieńskiej bazylice 17 sierpnia (godzina 19) zainaugurowany zostanie ten maraton muzyczny, a cały festiwal rozpoczną „Perły baroku”. Wówczas gnieźnianin, światowej klasy wirtuoz gitary Łukasz Kuropaczewski wykona z solistami Il Giardino Armonico utwory włoskiego baroku takich kompozytorów, jak Antonio Vivaldi, Niccolo Paganini, Luigi Boccherini. Festiwal Akademii Gitary to projekt, który wypełniony jest zawsze wieloma gatunkami muzycznymi, od klasyki, poprzez flamenco, do muzyki współczesnej i dawnej, a wspólnym mianownikiem jest oczywiście gitarowe brzmienie. Ten festiwal gitarowy stwarza niezwykły, twórczy klima
Komisja Rewizyjna w przedszkolu

Komisja Rewizyjna w przedszkolu

Wydarzenia
W poniedziałek, 11 czerwca radni miejscy, członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna odwiedzili Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie. Radni zapoznali się z funkcjonowaniem i najpilniejszymi potrzebami tej miejskiej placówki oświatowej, do które uczęszcza 243 dzieci. Pierwsza część posiedzenia komisji odbyła się na terenie Przedszkola nr 8, po którym radnych oprowadziła dyrektor Małgorzata Walendowska - Zamiar . Radni: Anna Krzymińska, Jerzy Chorn i Marcin Jagodziński m.in. dowiedzieli się, że do przedszkola uczęszcza 243 dzieci, które przebywają w dziesięciu oddziałach, a przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku do godziny 16.30. Dyrektor poinformowała radnych, że w 2018 roku na remonty dysponuje kwotą 30 tys. zł, a w wakacje zostaną wymalowane m.in. trzy sale. W tym
55 lat Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gnieźnie

55 lat Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gnieźnie

Wydarzenia
W poniedziałek, 11 czerwca w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna odbyła się uroczystość 55-lecia oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gnieźnie im. Andrzeja Schmidta, połączona z wernisażem wystawy „Zbiory pamiątek PTN (wybrane jubileusze i zjazdy)”. Na wystawie można obejrzeć pamiątki związane ze zjazdami i z jubileuszami oddziałów i kół PTN. Gnieźnieński oddział PTN istnieje od 1963 roku. Przybyłych gości na uroczystość m.in. starostę Beatę Tarczyńską, zastępcę prezydenta Jarosława Grobelnego, prezesa zarządu głównego PTN Przemysława Ziembę i Małgorzatę Schmidt, żonę patrona gnieźnieńskiego oddziału PTN powitał Janusz Ambroży, dyrektor BPMG. W pierwszej części uroczystości prezes Przemysław Ziemba wręczył najpierw podziękowania staroście B. Tarczyńskiej
Ludzie niechciani, czyli mieszkańcy budynku socjalnego

Ludzie niechciani, czyli mieszkańcy budynku socjalnego

Rotator, Z gmin
Lokatorzy budynku socjalnego w Jastrzębowie, gmina Trzemeszno, zdaniem pozostałych mieszkańców tej miejscowości demoralizują dzieci i młodzież, spożywają alkohol w miejscach publicznych i nie pozwalają dzieciom na korzystanie z boiska wiejskiego. Interpelację w tej sprawie do burmistrza Trzemeszna złożył radny Tadeusz Pawlak. ** Budynek, a raczej schronisko socjalne powstało w budynku po byłej szkole podstawowej w Jastrzębowie w 2013 roku. Schronisko znajduje się w centrum wsi, sąsiaduje z boiskiem i z placem zabaw dla dzieci. Jest to budynek, w których kwaterowane są osoby zalegające z opłatami za zajmowane przez siebie dotychczas lokale, są to często osoby borykające się z różnymi problemami, nie tylko finansowymi. Funkcjonuje tutaj 15 mieszkań, na parterze i na piętrze. Na każdym poz
Co się dzieje na nielegalnym wysypisku śmieci w gminie Czerniejewo?

Co się dzieje na nielegalnym wysypisku śmieci w gminie Czerniejewo?

Rotator, Z gmin
Pojawiające się w ogólnopolskich mediach informacje dotyczące plagi pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów, w części przypadków tzw. nielegalnych wysypisk śmieci, sprawiły, że postanowiliśmy sprawdzić co w chwili obecnej dzieje się w sprawie nielegalnego wysypiska odpadów zlokalizowanego na terenie gminy Czerniejewo, przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie, na nieruchomościach będących własnością PKP SA. Okazuje się, że tony śmieci nadal zalegają w tym miejscu. Czynności w tej sprawie prowadzone są przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jak informuje Ministerstwo Środowiska, Państwowa Straż Pożarna potwierdza niepokojący wzrost statystyk dotyczących pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów: w 2010 roku miało miej
Spotkanie z nefrologiem

Spotkanie z nefrologiem

Z gmin
W piątek, 25 maja w restauracji Czeremcha odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez trzemeszeński oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Tym razem gościem chorych na cukrzycę był lekarz nefrolog Jacek Molenda, który przygotował wykład na temat wpływu cukrzycy na pracę nerek. Cukrzyca powoduje u około 30 %t chorych tzw. cukrzycową chorobę nerek – nefropatię, która postępuje w ciągu kilku lat, aż do schyłkowej niewydolności nerek wymagającej dializ lub przeszczepu nerki.Podczas spotkania zebrani mogli dowiedzieć się jak można rozpoznać początkowe stadium nefropatii cukrzycowej oraz jak jej zapobiegać i leczyć. (kar)
Patriotyczne Dni Niechanowa

Patriotyczne Dni Niechanowa

Z gmin
Po raz kolejny gmina Niechanowo obchodziła swoje święto, a organizatorzy Dni Niechanowa przygotowali wiele ciekawych propozycji kulturalnych i sportowych. Niedzielny (27 maja) festyn był jedną z wielu imprez towarzyszących wydarzeniu. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości obchody święta niechanowskiej gminy zaakcentowano wydarzeniami patriotycznymi. Gminny Ośrodek Kultury najpierw 12 maja zaprosił na koncert „Pieśni Patriotycznej” w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” z Gniezna, a 17 maja podsumowano projekt „Radość Niepodległej młodością wytańczona” przygotowany przez Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej przy współpracy szkół. Dzień później w Szkole Podstawowej w Jarząbkowie zorganizowany został Dzień Rodziny i zainaugurowana została tam kilkudni