Autor: Redakcja

Składy ustalone, przewodniczący wybrani

Składy ustalone, przewodniczący wybrani

Z gmin
Podczas popołudniowej sesji 30 stycznia, Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 14 radnych ustaliło składy osobowe aż trzech komisji: gospodarczej, społecznej i bezpieczeństwa. Wybrano także przewodniczących tych komisji. W przypadku Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa ich pracami pokieruje Rafał Kowalczyk - przewodniczący nowego Klubu Radnych „Gmina Kłecko Perłą Wielkopolski”. Natomiast na przewodniczącą Komisji Społecznej wybrano Ewę Maćkowiak, również z tego klubu radnych. Na początku sesji przewodniczący RMG Kłecko Michał Stosio poinformował o utworzeniu Klubu Radnych „Gmina Kłecko Perłą Wielkopolski” (jest w nim 8 radnych na łączną liczbę 15 rajców miejskich). Zanim doszło do wyboru członków i przewodniczącego Komisji Gospodarczej, wiceprzewodniczący rady Jan Borkowicz zaproponował, by w pun
Wolność wyboru szkoły

Wolność wyboru szkoły

Rotator, Z gmin
Czy będą zwolnienia nauczycieli w następnym roku szkolnym? Ile będzie trzeba wydać z budżetu gminy, żeby spełnić warunki zapisane w karcie nauczyciela? Jak podzielić uczniów, żeby reforma oświaty związana z likwidacją gimnazjów jak najmniej ich dotknęła? Czy dyrektorom szkół uda się porozumieć i sprawiedliwie podzielić godziny lekcyjne, by zapewnić pracę każdemu? Z odpowiedziami na te pytania trzeba będzie trochę poczekać, czas nagli, do końca marca trzeba te kwestie rozstrzygnąć, a pomimo kilku spotkań w tym temacie nadal brak jest konkretnych odpowiedzi... Na ten temat dyskutowano również podczas niedawno odbytej komisji Oświaty Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w Witkowie. Radni analizowali temat ewentualnych zwolnień nauczycieli w dwóch, z trzech szkół podstawowych funkcjonujących n
Ufff. W końcu zmiana warty w straży pożarnej w Modliszewie…

Ufff. W końcu zmiana warty w straży pożarnej w Modliszewie…

Z gmin
… i nie chodzi tu jednak o zmiany personalne, ale o długo wyczekiwany nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Druhowie z OSP Modliszewo już od dawna apelowali do wójta Gminy Gniezno o pomoc w wymianie sprzętu, bowiem ich dwa wysłużone wozy marki Star miały razem… 65 lat! O sprawie beznadziejnej sytuacji sprzętowej ochotników z Modliszewa informowaliśmy w reportażu na łamach „Przemian” rok temu. Druhowie wybrali się wówczas na posiedzenie budżetowe Rady Gminy i w dramatycznym apelu prosili o pomoc we współfinansowaniu zakupu nowego pojazdu. Do tego czasu borykali się z problemami, jakie dostarczały im dwa strażackie Stary. Jeden z roku 1984, to nabytek od druhów ze Zdziechowy. Drugi to pojazd z wojskowego demobilu. Oba bardziej zasługują na honorowy spoczynek w muzeum polskiego pożarnictwa lub zabyt
Federacja zmuszona wstrzymać bezpłatne poradnictwo dla konsumentów

Federacja zmuszona wstrzymać bezpłatne poradnictwo dla konsumentów

Rotator, Wydarzenia
Federacja Konsumentów od 1981 roku, jako najstarsza organizacja konsumencka w Polsce i Europie trwale wpisała się w życie społeczne miasta i regionu. W Gnieźnie na początku swojej działalności posiadała status Klubu. Od kilkunastu lat, jako Oddział niezmiennie realizuje bezpłatne prawne poradnictwo konsumenckie dla mieszkańców Gniezna i okolic. Waldemar Serocki, obecny prezes rozpoczął pracę w tym stowarzyszeniu już w 1985 roku i jest jednym z najstarszych członków w kraju. Niezależnie od pracy w oddziale przez dwie kadencje pełni funkcję członka Prezydium Rady Krajowej FK w Warszawie. Jako społecznik udziela się również w innych pozarządowych organizacjach społecznych w regionie oraz kraju. W początkowych latachdziałalności Federacji Konsumentów w Gnieźnie rocznie udzielała ok. 500 porad
Burmistrz nie będzie odwołany ze stanowiska

Burmistrz nie będzie odwołany ze stanowiska

Rotator, Z gmin
Takwynika z informacji przekazanej nam w imieniu Komisarza Wyborczego w Koninie przez starszego radcę *Dawida Liszkowskiego.Spekulacje o odwołaniu Krzysztofa Derezińskiego z funkcji burmistrza dotyczyły sprawy ukarania K. Derezińskiego karą *grzywny zakierowanie samochodem w stanie nietrzeźwym, jeszcze przed drugą turą wyborów. Kłopoty burmistrza z prawem wywołało pytanie, czy może on dalej sprawować swoją funkcję. Komisarz wyborczy mówi wprost, że tak. Przypomnijmy, ustawa o pracownikach samorządowych wyklucza zatrudnianie osób karanych za przestępstwa, bez względu na rodzaj kary. Inaczej reguluje to kodeks wyborczy, który eliminuje ze startu w wyborach, a także dalszego sprawowania funkcji wyłącznie osoby skazane na karę pozbawienia wolności. Jak wyjaśnia Dawid Liszkowski, zgodnie z art
Radni zaproszą dyrektorkę ośrodka

Radni zaproszą dyrektorkę ośrodka

Wydarzenia
Podczas niedawnych obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zapoznano się z pismem dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie w sprawie klasy łączonej I z II w Szkole Podstawowej nr 14 w tym ośrodku. Najpierw na forum komisji odczytano wspomniane pismo dyrektor ośrodka Magdaleny Wrzesińskiej, która przedstawiła w nim, że „jest to łączona klasa ośmioosobowa, gdzie liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest zgodna z obowiązującymi przepisami”. W dokumencie dyrektor SOS-W nr 2 czytamy także: „W klasie tej przydzielono dodatkowo dwie pomoce nauczyciela, więc uczniowie mają zapewnioną bardzo d
Morsy jak karpie, niebezpieczne króliki oraz propagandowy wymiar Informatora Miejskiego. Emocjonujące posiedzenie komisji

Morsy jak karpie, niebezpieczne króliki oraz propagandowy wymiar Informatora Miejskiego. Emocjonujące posiedzenie komisji

Wydarzenia
Wyjątkowo, bo na dwie godziny przed sesją Rady Miasta Gniezna, miało miejsce posiedzenie miejskiej Komisji Promocji, Kultury i Turystyki. Tematyka dość istotna, bowiem emocji podczas obrad nie brakowało i pojawiły się wyraźne głosy niezadowolenia opozycji w radzie z dotychczasowych działań urzędu. Komisja Promocji, Kultury i Turystyki, działająca w Radzie Miejskiej, to jedna z najmniej licznych komisji stałych, bowiem zasiada w niej tylko pięciu radnych, stąd echo jej działań jest trochę cichsze od spraw innych komisji. Jednak i tutaj nie brakuje emocji. Choć obrady komisji w poprzednich latach miały bardziej koncyliacyjny charakter i przypominały coś na kształt „burzy mózgów”, to te czasy chyba odeszły już ostatecznie w niepamięć. Nowa opozycja w Radzie Miasta do serca wzięła swoją rolę
Przedsiębiorcy kształtują miejscową gospodarkę

Przedsiębiorcy kształtują miejscową gospodarkę

Z gmin
W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się noworoczne spotkanie witkowskiego samorządu z przedsiębiorcami z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Tego typu spotkania organizowane są od dwóch lat. Z każdym rokiem liczba uczestniczących w nich podmiotów wzrasta. Istota tego przedsięwzięcia sprowadza się do podsumowania minionego roku. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji realizowanych przez samorząd. Ma wtedy również miejsce prezentacja planów i zamierzeń inwestycyjnych na kolejny rok. Spotkanie jest również okazją do wymiany opinii i poglądów przez przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości. - Dla gminy Witkowo rok poprzedni rok był rokiem szczególnym, zarówno ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolski
Gmina Kłecko walczy o środki na wsparcie seniorów

Gmina Kłecko walczy o środki na wsparcie seniorów

Z gmin
Już jesienią tego roku w gminie Kłecko mogą powstać 3 placówki świadczące usługi dla seniorów: Dzienny Dom Pobytu oraz dwa Kluby Seniora - w Kłecku i Działyniu. Gmina Kłecko złożyła wnioski o dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania tych obiektów ze środków Rządowego Programu SENIOR+ oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Usługi dla seniorów, możliwość zapewnienia im opieki, spędzenia wolnego czasu bezpiecznie, twórczo i aktywnie - to jeden z priorytetów polityki społecznej gminy Kłecko. Otaczając opieką seniorów władze gminy wspierają też członków ich rodzin, którzy często sami, w związku z pracą zawodową, mają trudności w zapewnieniu właściwej opieki osobom starszym. A seniorzy w Gminie Kłecko na każdym kroku pokazują, że są aktywni, poszukują możliwości ci
Pracownicy skarżyli się na niestosowne i wulgarne odzywki

Pracownicy skarżyli się na niestosowne i wulgarne odzywki

Rotator, Z gmin
W czwartek, 31 stycznia w remizie OSP w Trzemesznie odbyło się spotkanie członków związków zawodowych Solidarność 80 i OPZZ Konfederacji Pracy działających w Paroc Polska. Spotkanie prowadzili liderzy organizacji związkowych. Uczestniczył w nich także specjalista prawa pracy Grzegorz Ilnicki, który reprezentuje związki w negocjacjach z pracodawcą. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem załogi, co było widać po wysokiej frekwencji pracowników. Wyrazili oni duże niezadowolenie z powodu braku konkretnej propozycji dotyczącej podwyżek. Związkowcy wystąpili wcześniej do pracodawcy z oczekiwaniami wzrostu płac o 800 zł netto dla każdego pracownika. Z sali padało wiele głosów, żeby nie rezygnować z tej wysokości podwyżek. Pod adresem pracodawcy padło także wiele zarzutów dotyczących ochro