Shadow

Awanse i nominacje

W Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo 30 sierpnia odbyło się spotkanie władz gminy z kadrą kierowniczą szkół i przedszkoli oraz nauczycielami, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Burmistrz Tadeusz Szymanek podziękowałBożenie Buczkowskiej, która do 31 sierpnia – przez trzynaście lat – pełniła funkcję dyrektora Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” Czerniejewie.
Od 1 września stanowisko dyrektora Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” objęła Katarzyna Ciesielska, wieloletni nauczyciel tej placówki. Natomiast dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czerniejewie przekształconej w związku z wdrażaną reformą edukacji z Zespołu Szkół Publicznych został – wyłoniony w drodze konkursu – dotychczasowy dyrektor Henryk Czarnecki. Dyrektorzy obydwu placówek odebrali stosowne zarządzenia powołujące ich na stanowiska kierownicze. Tego dnia uroczyste ślubowanie złożyły: Aneta Jasińska i Monika Jasińska (z ZSP w Czerniejewie), które 21 sierpnia zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez burmistrza MiG na stopień nauczyciela mianowanego. Obydwie panie otrzymały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Gratulacje odebrały również Aleksandra Skotarczak (ZSP w Żydowie) i Agnieszka Roszak (Przedszkole w Czerniejewie) w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela kontraktowego, nadawanego przez dyrektora placówki po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej. Podczas spotkania przedstawiciele władz Czerniejewa złożyli wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom i ich rodzicom najlepsze życzenia w związku z nowym rokiem szkolnym. (o/ks)