Shadow

Awanse we wrzesińskiej policji. Komendant Łozowiecki inspektorem


Powołanie do życia Policji Państwowej w 1919 roku jest przyczynkiem do Święta Policji – tradycyjnego dnia dla honorowania funkcjonariuszy odznaczeniami i awansami, ale także wspomnienia ich pracy, czy nawet zwykłego uściśnięcia ręki w podziękowaniu za służbę. Wrzesińscy funkcjonariusze świętowali 21 lipca w asyście samorządowców, przedstawicieli innych służb mundurowych, parlamentu i policyjnych związkowców.
Uroczysta zbiórka odbyła się w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa znajdującym się w komendzie, jednak poprzedziły ją msza św. w kościele Królowej Jadwigi, a także złożenie kwiatów przed pomnikiem Katyńskim na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej. – Życzę pracownikom wrzesińskiej komendy, by w spełnianiu codziennych zadań towarzyszyły satysfakcja i powodzenie w życiu osobistym. Skuteczna realizacja policyjnych zadań wymaga profesjonalizmu i zaangażowania. Wymaga także, a może i przede wszystkim, wysokiej świadomości celów, do jakich dążymy i gotowości do poświęcenia dla dobra lokalnej społeczności – zwróciła się do wszystkich zgromadzonych mł. insp. Justyna Gorczyńska, naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. Pierwszym odznaczonym awansem przedstawicielem wrzesińskiego garnizonu, był mł. insp. Mariusz Łozowiecki, komendant powiatowy policji we Wrześni. Decyzją Komendanta Głównego Policji został wyróżniony awansem na stopień inspektora policji. Chwilę później wyróżniono kolejnych funkcjonariuszy, m.in. prezydent Andrzej Duda za wieloletnią służbę odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi asp. sztab. Artura Kubiaka, Brązowym Krzyżem Zasługi podinsp. Pawła Marciniaka, a Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował Brązową Odznaką Zasłużonego Policjanta asp. sztab. Krzysztofa Szcześniaka. Oprócz wyżej wspomnianych, wyróżnienia awansami we wrzesińskiej komendzie otrzymali: w korpusie oficerów starszych jeden funkcjonariusz; w korpusie oficerów młodszych także jeden funkcjonariusz; w korpusie aspirantów 24 policjantów; w korpusie podoficerów 28 policjantów; w korpusie szeregowych awansowanych zostało 8 policjantów. Swoje odznaczenia przyznali też przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.
Po szczególnie miłych chwilach przyjmowania odznaczeń i gratulacji, głos zabrali także goście, by rzeczowo i słownie podziękować policjantom za trud ich codzennej pracy. Poseł ziemi wrzesińskiej Bartosz Józwiak (Kukiz 15), zapewnił policjantów, że trwają prace nad ustawą modernizacyjną policji, – Z której będą środki na to, by doposażyć policję, sprzęt, poprawić warunki pracy, bo to wszystko dziś pozostawia wiele do życzenia. Zdajemy sobie z tego sprawę odwiedzając jednostki policji, szkoły i komendy – zauważył poseł. W przemówieniach dało się odczuć wyraźne odniesienia, do wykorzystywania służby policyjnej, do realizowanej obecnie polityki w kraju, co może negatywnie wpływać na postrzeganie samych funkcjonariuszy jako jednostki apolitycznej i zmniejszać do niej zaufanie. – Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i życzę, abyśmy w przyszłym roku spotkali się w spokojnej atmosferze, a nie możemy nad tym przejść do porządku dziennego, bo na co dzień uczestniczymy w życiu tej naszej małej społeczności, ale też uczestniczymy w tym dużym, zbiorowym obowiązku jakim jest nasz kraj. Wyrażając troskę, zaufanie i podziękowanie za służbę, życzę sobie, państwu i wszystkim, aby poczucie bezpieczeństwa, spokoju i pewności towarzyszyło nam niezmiennie – mówił Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele wielkopolskich, policyjnych związków zawodowych.
– Mijający rok to był dobry czas dla naszej formacji – przyznał insp. Łozowiecki. – Zwiększyła się liczba policjantów, ograniczyliśmy wakaty, które u nas w dużym stopniu występowały. Kontynuujemy prace modernizacyjno-remontowe, wymieniamy sprzęt oraz wyposażenie. Naszym wspólnym, największym sukcesem, jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, ponieważ w pierwszym półroczu odnotowaliśmy prawie piętnastoprocentowy spadek przestępstw kryminalnych i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma – mówił komendant. Jak przyznaje Mariusz Łozowiecki, policjantom należy życzyć spokoju w ich ciężkiej służbie, ale także poprawy warunków pracy, choć te powoli następują. – Zmienia nam się wyposażenie na bardziej profesjonalne, dotrzymujemy kroku w wielu dziedzinach. Ostatnio, dzięki Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta i Gminy, dokonaliśmy przeskoku cywilizacyjnego, jeśli chodzi o łączność. Dotychczas pracowaliśmy na łączności analogowej, aktualnie prawie w całości funkcjonujemy w cyfrowej. Mogę się pochwalić, że w najbliższym czasie otrzymamy nowy pojazd Volkswagen Crafter, który jest współfinansowany między Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i lokalnym samorządem. Takich przypadków jest dużo, także dobra współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu skutkuje tym, że ponownie zostaliśmy obdarowani podstawowymi rzeczami, wykorzystywanymi na co dzień w służbie – mówi z zadowoleniem insp. Łozowiecki. Po części oficjalnej, policjanci wraz z gośćmi udali się do kawiarni, by już w luźniejszej atmosferze rozmawiać i świętować, z pewnością zasłużone – medale i awanse.
ALEKSANDER KARWOWSKI