Shadow

Banku Spółdzielczy w Witkowie ma 130 lat

Bank Spółdzielczy w Witkowie obchodził niedawno 130 lat działalności. Z tej okazji przygotowano okolicznościową uroczystość, podczas której wręczono branżowe odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Historię banku przybliżył Adam Rydlewicz, prezes BS w Witkowie.
Historia działalności wiąże się ze społeczną działalnością jego założycieli. Ksiądz dziekanMarcin Nożewnik oraz hrabia Stanisław Skarbek Malczewski z Odrowąża wyszli z inicjatywą założenia instytucji kredytowej w oparciu o prawo spółdzielcze, która została zarejestrowana w sądzie dokładnie 28 czerwca 1888 roku. Historia banku jest odzwierciedleniem dziejów ludzi go tworzących oraz dziejów miasta i okolic. Polska spółdzielczość kredytowa, wtedy gdy powstawała, stanowiła główny instrument pobudzania inicjatywy i wzbudzania sił gospodarczych kraju będącego pod obcym zaborem.Bank powstał dzięki samopomocy finansowej i solidarności członków, zwłaszcza rolników i rzemieślników tak zwanej drobnej wytwórczości, przy wsparciu ówczesnej inteligencji, pokonując przy tym niemałe trudności. Idee ekonomiczne, spółdzielczości wraz z ideą obrony polskiej narodowości stanowiły mocny oręż przed naciskiem i konkurencją napływowego i zaborczego obcego narodu. Wiele lat później okazało się, że ruch spółdzielczy był potężnym narzędziemw walce o narodowość i religię, i że był pierwszorzędnym narzędziem postępu gospodarczego w walce o polską ziemię. Dzieło założycieli witkowskiego bankuludowego przetrwało cały wiek i jeszcze kolejnych trzydzieści lat i mam nadzieję, że obecne osiągnięcia zostaną wzbogacone kolejnymi sukcesami w następnych latach. Bank posiada dziś sześć placówek. Z sukcesem konkuruje z innymi bankami, bo świadczy wysokiej jakości usługi finansowe, a jego atutem są przewidywalne dla klientów i stabilne warunki oferty. Poza działalnością bankową, misją Banku Spółdzielczego w Witkowie jest wspieranie rozwoju lokalnych środowisk. Tak więc od lat bank pomaga w działaniach organizacji społecznych, realizując zadania związane z kulturą i sportem dla dzieci, młodzieży i seniorów. Mocno zakorzeniony w lokalnym środowisku przyczynił się także do rozwojuwielu okolicznych firm. Nie bez powodu o bankach spółdzielczych mówi się, że tobanki z ludzką twarzą. To zaszczytne miano Bank Spółdzielczy w Witkowie zawdzięcza nie tylko idei, która przyświeca jego działalności, ale przede wszystkim oddanymswojej pracy, rzetelnym pracownikom, którym dziś z okazji jubileuszu bardzo serdecznieza ich trud dziękuję – powiedział Adam Rydlewicz, prezes BS w Witkowie. Jubileusz banku byłtakże okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień w obecności zaproszonych gości; prezesów i wiceprezesów SGB Bank SA, wójtów i burmistrzów z Powidza i Witkowa oraz Dąbia i Przedcza, przedstawicieli Banków Spółdzielczych z Gniezna, Gryfic, Jarocina, Konina, Malanowa, Pucka, Sierakowa, Słupcy, Strzałkowa, Ślesina, Wierzbinka, Zagórowa oraz obecnych i emerytowanych pracowników banku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało WładysławowiMarciniakowi odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.Związek Banków Polskich przyznał odznakę honorową Związku Banków Polskich dla Małgorzaty Krawczykowskiej, Haliny Kicińskiej i Grażyny Fraszczyk. Krajowy Związek Banków Polskich przyznał wyróżnienie AdamowiRydlewiczowi, prezesowi Banku Spółdzielczego w Witkowie. Honorową złotą odznaką im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej” otrzymali: Emilia Salska, Maria Trzcińska i Janusz Tomczak. Honorowe złote odznaki im. ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużony w rozwojuspółdzielczościbankowej” odebrali: Stanisław Janas, Paweł Lisiak,Ignacy Maroszek, Leszek Bińkowski, Wiesław Dalak, Józef Połatyński oraz Antoni Kałużny. Spółdzielcza Grupa Bankowa przyznała odznaki platynowe, złote i srebrne; platynową odebrali: Adam Rydlewicz, Danuta Zdziennicka i Edward Andrzejczak; złotą Katarzyna Strugalska natomiast srebrną: Anna Jaworska i Marcin Niewiadomski.
EWA SOCHA