Shadow

Bardzo dobre wyniki indywidualne

Maturę w Wielkopolsce zdało 79,3 % abiturientów i jest to wynik niższy niż tegoroczny średni wynik maturzystów z całej Polski. Matura w nowej formule, obowiązująca od 2015 roku zakłada, że absolwenci, którzy ukończyli szkołę w tym roku obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka nowożytnego, a w części pisemnej – z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Ogółem do egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński przystąpiło 839 tegorocznych absolwentów.
W I LO podeszło 160 tegorocznych absolwentów, w II LO – 165, w III LO – 147, a poziom zdawalności w tych szkołach był równy odpowiednio: 95,63, 92,12 i 85,03 (średnia wielkopolska dla liceów – 84, a dla kraju 85,3 %). W technikach absolwenci uzyskali: ZSEO – 73,19, ZSP nr 1 – 59,52 i ZSP nr 2 – 66,2 % (w ZSP nr 3 nie było tegorocznych absolwentów technikum) – średnia krajowa – 69,6 %. W ZSP w Witkowie zdawalność egzaminu maturalnego była na poziomie 63,9 %. Wśród absolwentów, którzy uczyli się w systemie dziennym i nie zdali matury w sesji wiosennej 115 ma prawo do poprawy egzaminu w sierpniu. Najmniej problemu sprawił zdającym egzamin pisemny z języka obcego, a najsłabiej, podobnie jak w roku ubiegłym wypadła matematyka. Na średni wynik procentowy mają wpływ również wyniki matur uzyskane przez uczniów liceów i techników niepublicznych. A jak wyniki egzaminów maturalnych kształtują się dla poszczególnych przedmiotów (średni wynik): język polski poziom podstawowy i rozszerzony – powiat 56,31 i 49,59 %, województwo – 56,48 i 48,88 %, matematyka (podstawowy i rozszerzony)- powiat 50,95 i 21,47 %, województwo – 53,82 i 24,37 %, język angielski (podstawowy i rozszerzony) – powiat – 69,74 i 55,59 %, województwo – 72,49 i 55,93 %,historia – powiat 31,04 %, województwo – 32,36 %, wiedza o społeczeństwie – powiat 22,36 %, województwo 23,79 %, biologia – powiat 28,03 %, województwo 30,06 %, chemia – powiat 32,41 %, województwo – 37,11 %, fizyka – powiat – 25,93 %, województwo – 32,71 %, geografia – powiat 24,71 %, województwo – 29,49 %, informatyka – powiat 32,08 % i województwo – 36,31 %. Najwyższe wyniki indywidualne na poziomie rozszerzonym: j. polski 95 % – I, II i III LO, j. angielski 98 % – I i II LO, historia 84 % – I LO, matematyka 86 % – I LO, fizyka 72 % – I LO, geografia 75 % – II LO, biologia 80 % – II LO, chemia 80 % – I i II LO i historia 84 % – I LO. Jak zauważyła Lidia Bójko, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, uczniowie szkół prowadzonych przez powiat poradzili sobie z tegorocznym egzaminem maturalnym. – Wyniki uzyskane przez tegorocznych absolwentów I LO z wszystkich przedmiotów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, są wyższe od średniej dla województwa wielkopolskiego. W II i III LO znacznie lepiej wypadły egzaminy z przedmiotów humanistycznych niż ścisłych. Na uwagę zasługują również wyniki uzyskane przez absolwentów ZSEO, gdzie zdawalność z każdego obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym jest wyższa niż zdawalność dla technikum w statystykach kraju i województwa. Mamy również bardzo dobre wyniki indywidualne. Grupa 115 osób ma prawo do poprawek w sierpniu, a 41 jest bez prawa do egzaminów poprawkowych – podsumowała wiceszefowa powiatowej oświaty. JAROSŁAW WALERCZAK