Shadow

Bardzo szybka sesja

Podczas nadzwyczajnych, bardzo wczesnych (od godziny 8) obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 12 stycznia, samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem dwóch uchwał budżetowych, dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2031 oraz w tegorocznym budżecie.
Przy jednym głosie przeciwnym przeszła uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż powiat gnieźnieński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Sesję poprowadził bardzo sprawnie przewodniczący rady Dariusz Igliński (za co podziękowała Beata Tarczyńska, włodarz powiatu), a obrady trwały zaledwie 20 minut. Jak przyznała Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zawnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej, gdyż chodziło o zabezpieczenie koniecznych środków na remont hali po nawałnicy oraz zapewnienie środków na realizację programu Erazmus. – To podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o przeszacowanie budżetu. Dlatego musiała być zwołana sesja nadzwyczajna. Jeśli chodzi o środki na halę i jej remont to jest kwota około 600 000 złotych. Będziemy mogli już rozstrzygać przetarg na remont wspomnianej hali. Zakończenie prac naprawczych przewidujemy w czerwcu, może trochę wcześniej – dodała pani starosta. Radosław Sobkowiak z „Wielkopolan” był zaskoczony, że na początku roku budżetowego jest sesja nadzwyczajna poświęcona zmianom w budżecie, ale potwierdził przed sesją dziennikarzom: – Zagłosujemy jako PO i „Wielkopolanie” za tymi poprawkami. Projekty w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2031 i w tegorocznym budżecie omówiła skarbnik powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom. Wprowadzone zmiany do WPF i budżetu radni przyjęli jednogłośnie. Trochę inaczej było w przypadku trzeciego punktu obrad, który przedstawił na forum rady Jerzy Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Przy głosowaniu tego punktu jeden z samorządowców był przeciwny. – Tę uchwałę oświatową trzeba było podjąć jak najszybciej, bo parę rzeczy się zmienia. Jeśli chodzi o fundusze to powiat gnieźnieński będzie musiał płacić w stu procentach szkołom niepublicznym koszty prowadzenia nauki. Do tej pory było tak, że w przypadku szkół dla osób dorosłych płaciliśmy pięćdziesiąt procent. Jest także ustawowy wymóg, że osoby, które nie podlegają obowiązkowi szkolnemu, czyli uczęszczający do szkół dla dorosłych, ich placówki muszą wykazać się co najmniej pięćdziesięcioprocentową obecnością wspomnianych osób na zajęciach – wyjaśnił szef powiatowej oświaty . JAROSŁAW WALERCZAK