Shadow

Bardzo szybka sesja


Podczas nadzwyczajnych czwartkowych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 6 lipca samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem dwóch uchwał, dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028 oraz zmian w tegorocznym budżecie. Sesję poprowadził wiceprzewodniczący rady Marian Pokładecki (przewodniczący RPG Dariusz Igliński przebywa obecnie na urlopie).
Jak przyznała Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zawnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej, gdyż: – W wyniku przetargów na drogi mamy pewien niedobór. Musieliśmy go uzupełnić, a korekta budżetu była konieczna, by te inwestycje ruszyły. Jest także dofinansowanie do projektu pod nazwą „Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka zagraniczna”. To projekt wydziału promocji i te pieniądze również przyjmujemy do budżetu. Omawiając projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028, Katarzyna Kaszyńska, główny specjalista Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych wskazała, że zmiana ta była konieczna z uwagi na zmiany w projektach: przebudowa drogi powiatowej w Gnieźnie – Konikowo wraz ze skrzyżowaniem al. Reymonta i ul. Słowackiego oraz przebudowa drogi powiatowej Trzemeszno – Witkowo (etap pierwszy Folwark – Witkowo). Wprowadzone zmiany do WPF radni przyjęli jednogłośnie. Podobnie było przypadku zmian w tegorocznym budżecie, gdzie uzupełniono środki na wspomniane inwestycje drogowe. Do tego doszło przyjęcie dotacji celowych na dofinansowanie środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu (technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotronii), z gminy Witkowo na przebudowę drogi powiatowej Trzemeszno – Witkowo (pierwszy etap Folwark – Witkowo) oraz do projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka zagraniczna”. Sesję zakończono po kilkunastu minutach. (jw)