Shadow

Bark „Baba” musi poczekać


Mieszkańcy Trzemeszna długo oczekiwali na rewitalizację parku „Baba”; niestety, mimo że w tym roku planowano wykonać pierwszy etap tej inwestycji, wszystko wskazuje na to, że prace najszybciej rozpoczną się w przyszłym roku.
Rewitalizacja parku „Baba” w Trzemesznie to jedna z najbardziej społecznie oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców grodu Kilińskiego. Gmina ubiega się o środki zewnętrzne na to przedsięwzięciez Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Światowid”. Niestety, ogłoszenie o konkursie ukaże się najprawdopodobniej dopiero we wrześniu. Oznacza to, że podpisanie umowy może nastąpić dopiero pod koniec roku, co uniemożliwi rozpoczęcie prac jeszcze w 2017 roku. Katarzyna Jórga, prezes „Światowida” wyjaśniała trzemeszeńskim radnym 24 lipca na posiedzeniu połączonych komisji, że termin ogłoszenia naboru wniosków zależy od instytucji wdrażającej PROW, a jest nią Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Park „Baba” to miejsce, w którym odpoczywało i bawiło się na zabawach i koncertach plenerowych kilka pokoleń trzemesznian. Niestety, obecnie park jest w opłakanym stanie, a brak podstawowej infrastruktury uniemożliwia organizowanie w tym urokliwym zakątku miasta jakichkolwiek imprezy. O potrzebie rewitalizacji tego miejsca mówiono od kilku lat. Warto przypomnieć, że w 2011 roku Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno jako jeden z czterech samorządów województwa wielkopolskiego uczestniczył w projekcie „Decydujmy razem”. Jednym z działań programowych było określenie oczekiwań mieszkańców gminy co do inwestycji. Dlatego zespół powołany do realizacji programu 4 września 2011 roku podczas dożynek powiatowo-gminnych w Trzemesznie udostępnił mieszkańcom ankietę z propozycjami zadań, które mają zostać zapisane do realizacji. Wypełniono 209 ankiet. Ankietowani postawili przede wszystkim na poprawę struktury rekreacyjnej miasta. Rewitalizacja parku „Baba” bezsprzecznie zebrała najwięcej głosów, bo aż 126, na drugim miejscu znalazło się wykonanie alejki spacerowej wokół jeziora Kościelnego – 102 głosy, a na trzecim poprawa dojścia do jeziora Popielewskiego – 68 głosów. Projekt rewitalizacji parku, jaki wypracował trzemeszeński ratusz z projektantami nie ogranicza się tylko do części parkowej, ale także zakłada zaadaptowanie piaszczystego boiska przyległego do parku, rewitalizację schodów wiodących na stadion miejski, jak i parkingu. Szacunkowy koszt wykonania tego projektu to ponad milion złotych. Projekt przewiduje także budowę sceny, oświetlenia i ogrodzenia parku z efektowną bramą wejściową. Rozważany jest także monitoring terenu. W projekcie zapisano także ścieżkę turystyczną z dwoma punktami widokowymi. Zaplanowano nowe nasadzenia, co ważne obecny drzewostan nie będzie zmieniany. Zachowany zostanie tzw. grzybek do tańca. Powstanie także mały plac zabaw dla najmłodszych.
RENATA PAŁUCKA