Shadow

Będą ścieżki pieszo-rowerowe


Za ponad rok przybędzie ścieżek rowerowych w niechanowskiej gminie i samym Niechanowie. Wszystko w ramach budowy drogi rowerowej na terenie Niechanowa, Gurówka i Cielimowa w ramach projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Niechanowo, przebudowa pasa drogowego”. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem koniec inwestycji powinien nastąpić w drugim półroczu przyszłego roku.
Jesteśmy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Całkowita wartość projektu dla gminy Niechanowo opiewa na 5 134 000 złotych. Kwota dofinansowania to prawie 3 000 000 złotych. Reszta funduszy pochodzić będzie z budżetu Urzędu Gminy. W Niechanowie i gminie przybędzie ponad 8 kilometrów takich dróg pieszo-rowerowych. Zaplanowano, że będzie 6 kilometrów na terenie Niechanowa. Druga nitka to 2 kilometry z Gurówka do Cielimowa. Podzielono więc tę całą inwestycję na dwa odcinki. Ten drugi rozpocznie się przy przystanku, dalej przez wieś Gurówko, a punktem przesiadkowym będzie ten zlokalizowany przy Orliku w Cielimowie. Tam znajdą się miejsca parkingowe dla samochodów, a ścieżka rowerowa będzie się kończyła przy barze „Smakołyk” – informował Krzysztof Kaźmierski, inspektor do spraw zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Niechanowo. W Niechanowie sieć ścieżek rowerowych będzie oplatała całą miejscowość. Z każdego końca Niechanowa będzie można dojechać takim ciągiem komunikacyjnym do centrum. Przewidziano punkt przesiadkowy przy Urzędzie Gminy, a miejsce postojowe dla rowerów – przy niechanowskim Zespole Szkół. W tym niechanowskim przypadku poszczególne odcinki będą się „zazębiały”. Jak powiedział Eugeniusz Zamiar, wójt gminy Niechanowo przed przygotowaniem się do tej inwestycji myślano także o ścieżkach z Niechanowa do Gniezna oraz w kierunku gminy Witkowo, jednak zaważyła kwestia wykupu gruntów. – Pierwotną ideą była budowa ścieżki rowerowej z Niechanowa do Gniezna oraz w stronę witkowskiej gminy. Przygotowanie takiej inwestycji to dwa lata z uwagi na to, że pas drogi wojewódzkiej jest zbyt wąski, a drogi rowerowe przebiegałyby po gruntach prywatnych, które na terenie gminy Niechanowo są dodatkowo gruntami chronionymi. Sama procedura przeprowadzenia spraw formalnych by pochłonęła tyle czasu, byśmy nie zdążyli z terminem składania wniosku o dofinansowanie – przyznał K. Kaźmierski. Punkty przesiadkowe w tych ciągach pieszo-rowerowego będą miały zadaszone miejsca postojowe dla rowerów, będą ławki oraz miejsca parkingowe dla samochodów. Taki punkt przesiadkowy musi być jak najbliżej przystanku autobusowego. Dla Niechanowa to okolice Urzędu Gminy, a dla Cielimowa – Orlika.
JAROSŁAW WALERCZAK