Shadow

Będzie nowe przedszkole w Jankowie Dolnym

Od kilku już lat zarówno dyrekcja Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, jak i Rada Rodziców tej szkoły zabiegała o wybudowanie nowego przedszkola, co pozwoli na odciążenie szkoły i zwiększenie miejsc w przedszkolu. Projekt został przygotowany jeszcze za poprzedniego wójta, ale obecna wójt Maria Suplicka zdecydowała o wybudowaniu budynku szkolno-przedszkolnego metodą „Zaprojektuj i wybuduj”, co wpłynie na zmniejszenie kosztów budowy. Szacunkowy koszt inwestycji to 4 mln 600 tys. zł.

W poniedziałek, 28 września na posiedzeniu komisji oświaty radni w obecności wójt Gminy Gniezno Marii Suplickiej, zastępcy wójta Macieja Mądrego wysłuchali szczegółów dotyczących projektu budynku szkolno-przedszkolnego, które przedstawił im projektant Karol Wegner z Pracowni Architektonicznej Wegner. Budynek będzie miał 1400 metrów kwadratowych i znajdą się w nim m.in. sale przedszkolne i szkolne, sala zabaw, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, łazienki, szatnie, biuro, kuchnia, pomieszczenie dla intendentki, czy pomieszczenie do zajęć z logopedii. Obecny na komisji dyrektor szkoły Piotr Maciejewski i przewodniczący Rady Rodziców Patryk Zych zaakceptowali projekt zaproponowany przez władze gminy. Nowy budynek ma pomieścić 200 dzieci.

Zostanie w nim zlokalizowane przedszkole na 100 dzieci i uczniowie z klas I-III. Nowe pomieszczenia pozwolą odciążyć budynek szkolny, w którym uczyć się już będzie tylko młodzież z klas IV-VIII. Dzięki temu w szkole zajęcia obywać się będą w systemie jednozmianowym. Po wcześniejszym naniesieniu uwag do projektu radni nie mieli już więcej poprawek i także zaakceptowali projekt. Gmina ma ogłosić przetarg na to zadanie jeszcze w tym roku. Szacowany koszt inwestycji to 4 mln 600 tys. zł. Oprócz tego potrzebne będą jeszcze pieniądze na wyposażenie placówki w wysokości około 1 mln zł, ale jak poinformowała wójt M. Suplicka, gmina będzie na ten cel zabiegała o środki zewnętrzne. (bk)