Shadow

Będzie przetarg na „przychodnię”

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, iż spółka NZOZ „Zdrowie” świadcząca usługi medyczne dla mieszkańców Trzemeszna opuszcza wkrótce swoją dotychczasową siedzibę i przenosi się do nowego budynku. Gminnymi pomieszczeniami po przychodni interesuje się Piastowski Bank Spółdzielczy. Ta informacja była przedmiotem interpelacji m.in. radnej Magdaleny Krzyżaniak – Świątek na sesji 25 lipca. Znamy już odpowiedź na tę interpelację.
Jeszcze na lipcowej sesji Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna wyjaśniał, że spółka „Zdrowie” złożyła pismo w którym pisze, że od września opuszcza budynek gminny, choć w ostatnim czasie kierownictwo spółki zwróciło się do niego z prośbą o przedłużenie tego terminu. Przyznał, żedo urzędu wpływają już wnioski o dzierżawę i rozmowy na ten temat są prowadzone. Jednak żadna decyzja dotąd nie zapadła. Burmistrz poinformował, że wśród wniosków o przejęcie lokali jest wniosek banku, który jest najbardziej rozważany przez urząd, ale także są wnioski tzw. „wewnętrzne”. Między innymi laboratorium, które działa w innej części budynku jest zainteresowane jednym z pomieszczeń po spółce „Zdrowie”. M. Krzyżaniak-Świątek dopytywała burmistrza, czy nie rozważał wariantu kontynuowania usług medycznych we wspomnianym budynku, który taką rolę pełni od lat. – Nie wyobrażam sobie, aby było tam coś innego i jak rozmawiam z mieszkańcami, oni są podobnego zdania. Dlaczego bank, a nie opieka lekarska? – pytała radna. Radnej wtórowali inni radni m.in. Daniel Bisikiewicz, Maria Sobieszak i Przemysław Woźny. Burmistrz stwierdził, że aby pójść w kierunku opieki lekarskiej gmina musiałaby otrzymać oferty od prywatnych praktyk czy przychodni lekarskich, które chciałaby w Trzemesznie podjąć pracę. – Obecnie mamy w Trzemesznie dwie przychodnie i prywatne praktyki.Pewnie, że dla mnie jako pacjenta też byłoby najlepiej, aby trzeci NZOZ pojawił się w Trzemesznie. Bo czym większa konkurencja, to realna szansa na poprawę warunków. Tam gdzie nie ma konkurencji jest jedna wielka „lipa”. No chyba, że monopolista jest wysoko wyspecjalizowany. Mamy realny wniosek banku, mamy jeszcze termin. Jak nie będzie wniosków, to trudno nam będzie cokolwiek w tej sprawie zrobić – mówił 25 lipca K. Dereziński. Okazuje się, że coś się jednak zrobić da. W odpowiedzi na interpelację burmistrz napisał, że wolne pomieszczenia, które z dniem 30 września tego roku odda do dyspozycji gmin spółka „Zdrowie” zostaną zaoferowane do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych. „Przetarg ten będzie właściwą formą zaoferowania wolnych lokali w pełni obiektywną i transparentną . Dla szerszej dostępności ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane także w prasie o zasięgu regionalnym. Zorganizowanie przetargu jest planowane na październik, aby ograniczyć maksymalnie okres przejściowy. Po czym w przypadku zainteresowania podmiotu pragnącego świadczyć usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej, kwestie początku obowiązywania umowy oraz ewentualnej karencji na czas prowadzenia prac remontowych zostaną uzgodnione dwustronnie” – m.in. napisano w odpowiedzi na interpelację.
RENATA PAŁUCKA