Shadow

Betlejemskie Światło Pokoju w Gnieźnie

*- Światło, które dziś przyjmujemy, chce oświetlić naszą adwentową drogę do żłóbka i jednocześnie rozgrzać nasze serca, dodając nam odwagi. Bo potrzeba odwagi, by nieść światu pokój – mówił abp Wojciech Polak, prymas Polski zachęcając do zabrania płomienia do domów, szpitali, miejsc pracy i wszędzie tam, gdzie brakuje nadziei i ciepła. *
Harcerze przekazali światło podczas mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka w niedzielny wieczór, 16 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej. Nawiązując do idei organizowanej już po raz 28 akcji, metropolita gnieźnieński mówił w homilii o niepokojach i konfliktach, które wciąż targają światem, ale i naszym życiem społecznym, rodzinnym i osobistym. – Wiemy i widzimy bardzo dobrze, jak wiele wokół nas, a często i w nas samych, ciemności i niepokoju. Przygniatają nas różne sytuacje, także wieści ze świata, w którym wciąż tak bardzo brakuje pokoju. Widzimy konsekwencje wojen i konfliktów zbrojnych. Przerażają nas dokonywane zamachy czy morderstwa. Jesteśmy wciąż świadkami różnych oskarżeń i ataków na siebie nawzajem – mówił prymas. W mszy św. licznie uczestniczyli harcerze, którzy włączyli się w oprawę liturgii, a w modlitwie powszechnej modlili się m.in. za wszystkich sprawujących władzę, by troszczyli się o dobro obywateli, za harcerzy i skautów, a także za tych, do których zaniosą Betlejemskie Światło Pokoju. Eucharystię koncelebrowali proboszcz i kustosz katedry ks. infułat Jan Kasprowicz oraz kapelan harcerzy i duszpasterz młodzieży ks. Wojciech Orzechowski. Gniezno jest jednym z pierwszych polskich miast, do którego dotarł płomień zapalony w Grocie Narodzenia w Betlejem i przewieziony najpierw do Wiednia, a stamtąd do Linzu, skąd 15 grudnia rozesłany został w różne części Europy i świata. W bazylice prymasowskiej przekazanie światła miało miejsce pod koniec liturgii. Jako pierwszy od harcerzy otrzymał je abp Wojciech Polak, prymas Polski. Następnie płomień przekazano kapłanom koncelebrującym Eucharystię, przedstawicielom poszczególnych szczepów, a po zakończeniu mszy św. mieszkańcom Gniezna. Wspólne nabożeństwo w katedrze zakończyła harcerska modlitwa. W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło Pokoju zostanie zaniesione przez harcerzy do szpitali, Domów Pomocy Społecznej, szkół, Domów Dziecka, urzędów, parafii i wielu innych miejsc użyteczności publicznej. W tym roku trafi tam z hasłem-przesłaniem „Światło, które łączy”. W ten sposób harcerze pragną przypomnieć, że łączy nas służba rozumiana jako wychodzenie, poszukiwanie i towarzyszenie innym. (obk)