Shadow

Bezpieczne przejścia dla pieszych przy SP nr 8

W Poznaniu, 28 grudnia zawarta została umowa pomiędzy wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim, a Powiatem Gnieźnieńskim reprezentowanym przez starostę gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, której przedmiotem jest dofinansowanie przebudowy przejść dla pieszych przy ul. 17 Dywizji Piechoty oraz ul. Pawła Cymsa w okolicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Gnieźnie. Powiat Gnieźnieński uzyskał dofinansowanie w wysokości 89,6 tys. zł.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych stanowi jeden z priorytetów Powiatu Gnieźnieńskiego. Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie właśnie zakończył w tym zakresie przebudowę przejść dla pieszych zrealizowaną ze środków Powiatu Gnieźnieńskiego i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Istotnym elementem przebudowy jest wykonanie doświetlenia obu przejść, które w zdecydowany sposób poprawi widoczność pieszych – niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 8 oraz pacjentów Przychodni Lekarzy Rodzinnych – podkreśla Mariusz Mądrowski, etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. W ramach wykonanej przebudowy, w rejonie przychodni zdrowia na ulicy Pawła Cymsa, wykonano sygnalizację świetlną wraz z nowym doświetlonym przejściem dla pieszych. Wymieniona została również nawierzchnia chodnika wraz z płytkami perforowanymi dla osób niedowidzących na dojściach do przejścia. Zamontowano nowe barierki ochronne. /- /W okresie wiosennym odnowione zostanie malowanie przejścia dla pieszych. Drugą w tym zakresie zakończoną inwestycją jest nowe wyniesione przejście dla pieszych przy ul. 17 Dywizji Piechoty w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 8 – dodaje Stanisław Dolaciński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. W rejonie wspomnianego przejścia wykonano również nową nawierzchnię chodnika wraz z montażem płytek perforowanych dla osób niedowidzących. Zamontowano nowe barierki ochronne oraz wykonano doświetlenie przejścia z niezależnym zasilaniem solarnym.Łączna wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła 240 353,88 zł, z czego środki pozyskane w ramach dofinansowania to 89600 zł, natomiast wkład własny ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego stanowi kwotę 150 753,38 zł. (inf. prasowa)