Shadow

Bezpieczniej na placu zabaw na os. Grunwaldzkim

Na interpelację radnego Jana Szarzyńskiego wycięto trzy zagrażające drzewa na placu zabaw na osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie.
Były to bardzo stare, spróchniałe drzewa, które zagrażały zdrowiu i życiu bawiącym się dzieciom. Wydział Ochrony Środowiska wydał pozytywną opinię co do wycinki tych drzew, tym samym potwierdził słuszność mojej interpelacji – informuje Jan Szarzyński, radny Rady Miasta Gniezna. – W imieniu mieszkańców osiedla bardzo dziękuję kierownictwu i pracownikom Zakładu Zieleni Miejskiej za wykonane prace – dodaje radny Jan Szarzyński. (na)
//