Shadow

Biblioteka czynna, książki na kwarantannie

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie wznowiła swoją działalność z zakresu wypożyczania książek (czynna jest tylko wypożyczalnia, bez czytelni). Książki można oddawać i wypożyczać od 6 maja. W celu zachowania bezpieczeństwa, biblioteka podjęła wszelkie środki ostrożności, które rekomenduje Ministerstwo Rozwoju. Bibliotekę wyposażono w osłony z tworzywa sztucznego, panie bibliotekarki pracują w przyłbicach i rękawiczkach, są wyposażone w maseczki i płyny dezynfekujące.
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego konieczne jest wprowadzenie tymczasowych ograniczeń, które zapewnią czytelnikom bezpieczne korzystanie ze zbiorów biblioteki. Ograniczenia są zgodne z zaleceniami Biblioteki Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie. Warto zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przed pójściem do biblioteki. Na tym etapie otwarcia biblioteki uruchomione zostają wyłącznie wypożyczalnie. Nadal do odwołania zamknięte pozostają: czytelnia oraz Filia w Kruchowie. Nie ma możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych ani prasy.
Czytelnik odwiedzający bibliotekę powinien być zaopatrzony w maseczkę ochronną. W celu uniknięcia gromadzenia się ludzi w wypożyczalni, czytelnicy oczekują na swoją kolej przed wejściem. Użytkownik po wejściu do biblioteki zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i pobrania jednorazowych rękawiczek. W wypożyczalni może przebywać jeden czytelnik (z zachowaniem odległości, w miejscach oddzielonych taśmą). W wypożyczalni dla dzieci jedno dziecko z jednym opiekunem. Wizytę w bibliotece staramy się skrócić do minimum (aby nie tworzyć zatorów). Książki odbiera i wypożycza bibliotekarz. Książki zwrócone przez czytelników przed ich ponownym wypożyczeniem poddawane są czterodniowej kwarantannie. W ciągu dnia pracy biblioteki będzie jedna przerwa techniczna (30 minut) w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki.
Już w pierwszym dniu funkcjonowania biblioteki zainteresowanie było ogromne. – Mamy bardzo dużo telefonów, namawiamy naszych czytelników, aby rezerwowali sobie książki przez internet, co uławia pracę. Książki, które przebywają w kwarantannie znajdują się w czytelni, są one oznaczone datą, kiedy zostały przyniesione do biblioteki, aby właściwie przeszły kwarantannę. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco – mówi Danuta Kujawska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Trzemesznie.
RENATA PAŁUCKA