Shadow

Biskupice cieszą się z drogowej inwestycji

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 283018P w miejscowości Biskupice, gmina Kłecko.
W ramach zrealizowanych robót, przebudowano odcinek drogi na długości 998 m (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2194P). Miejscowość Biskupice zyskała nowych chodnik z kostki betonowej, dwa nowe perony dla obsługi komunikacji autobusowej. Całość zadania uzupełniają dwa nowe przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym i oznakowaniem aktywnym. Przydrożne rowy zostały oczyszczone i pogłębione, a pobocza drogowe zostały wykonane z kruszywa łamanego. Koszt realizacji robót wyniósł 1 300 000 zł. Dofinansowanie dla tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 827 825,70 zł. (kar)