Shadow

Błogosławieństwo i życzenia dla rodzin rzemieślniczych

{CAPTION}
Pod koniec stycznia w siedzibie Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie odbyło się tradycyjne, dwudzieste już spotkanie kolędowo-noworoczne rodzin rzemiosła gnieźnieńskiego z ks. abp Wojciechem Polakiem, prymasem Polski oraz przedstawicielami parlamentarzystów, władz samorządowych i zaprzyjaźnionych środowisk.
Przybyłych na spotkanie gości i rodziny rzemieślnicze powitał i podziękował za udział w kolędowaniu cechmistrz Stefan Pokładecki, który powiedział, że te spotkania odbywają się z potrzeby serca i z tradycji. – Chcemy być tradycyjni, nowocześni i przewidywalni. Nowocześni tam, gdzie w grę wchodzą nowoczesne technologie, materiały i sprzęt, a tradycyjni w dobrej robocie. Chcemy pracować uczciwie i godnie żyć, odpoczywać i pomodlić się tak, aby Bóg nam błogosławił w naszej pracy. Uczciwie i z zaangażowaniem pracować do końca, a ewentualne błędy nasze poprawiać bez zwłoki. Tak jak wynagrodzenia za pracę chcemy bez zwłoki i do końca. Pracować tak, by nie bać się trudów pracy. Do pracy przysposabiać chcemy młode pokolenie, by spełnić swoją misję i zabezpieczyć w ten sposób przyszłość sobie, naszym bliskim, pracownikom i narodowi. Sięgamy i my po obcokrajowców, widzimy jakie są tego koszty na przykładzie innych krajów i boimy się tego. Tu, w tym domu naszej organizacji skupiamy ludzi, którzy wybrali swój los. Zdecydowali, że będą pracować tu i teraz, uczciwie i do końca, przekazując najlepsze tradycje rzemiosła polskiego następnym pokoleniom tak jak nam to zostało powierzone – zaznaczył S. Pokładecki, starszy cechu.Dalej mówił, że do swojej codziennej pracy potrzebują dobrych warunków, które mają im stworzyć władze na różnych szczeblach. – Od władzy ustawodawczej oczekujemy prawa prostego, zrozumiałego i bez nagłych zwrotów. Od władzy wykonawczej, by przepisy prawa obowiązywały w równym stopniu dla wszystkich uczestników życia gospodarczego, a podatki i obowiązki nakładane były proporcjonalnie do możliwości ich spełnienia. Od władzy sądowniczej, aby sprawiedliwie pilnowała tych kwestii, a ewentualne spory rozstrzygała bez zbędnej zwłoki. Od władz samorządowych oczekujemy tworzenia dobrego klimatu do działania i wsparcia kiedy to jest możliwe. Od niebios oczekujemy, aby Pan Bóg błogosławił zacnym rzemieślnikom – sugerował S. Pokładecki. Następnie życzenia noworoczne przekazał oraz udzielił błogosławieństwa braci rzemieślniczej ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski. – Z pracy rąk swoich spożywać będziesz, otrzymasz błogosławieństwo, dobrze ci będzie. Z pracy rąk swoich spożywamy chleb codzienny. Z pracy rąk swoich utrzymujemy nasze rodziny, firmy, miejsca pracy. I z pracy rąk swoich potrafimy także użyczać i udzielać innym otwierając nie tylko nasze serca i portfela, ale otwierając całe nasze życie – mówił ks. abp W. Polak. Ponadto życzenia noworoczne rzemieślnikom złożyli m.in. poseł Paweł Arndt, poseł Zbigniew Dolata, a w imieniu senatora Roberta Gawła dyrektor Adam Galus, starosta Beata Tarczyńska, prezydent Tomasz Budasz, przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Igliński, przewodniczący Rady Miasta Michał Glejzer, burmistrzowie, wójtowie oraz Piotr Gruszczyński, wiceprezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. (bk