Shadow

„Boisko trawiaste – nasze marzenie”

Mieszkańcy Trzemżala, gmina Trzemeszno postanowili zawalczyć o realizację swojego marzenia, jakim od dawna było boisko trawiaste przy świetlicy wiejskiej. Powstała grupa nieformalna „Kula”, która pod patronatem Fundacji Nasza Wieś pozyskała środki finansowe z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP na budowę boiska. Jednak większość prac jakie zostały wykonane przy budowie tego obiektu, to wysiłek samych mieszkańców Trzemżala.
 Eleonora Mądra, sołtys Trzemżala, a jednocześnie prezes Fundacji Nasza Wieś złożyła projekt „Boisko trawiaste – nasze marzenie” do konkurs pn. „Wielkopolska wiara” ogłoszonego przez Stowarzyszenie PISOP  i otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 tys. złotych. W ramach projektu zaplanowane zostało zakup i montaż całego systemu nawadniającego boisko, zasianie murawy oraz zakup dwóch bramek do piłki nożnej. Grupa nieformalna postanowiła zagospodarować całą działkę – 4200 m kwadratowych – która przylega do świetlicy wiejskiej w Trzemżalu. Działka ta została pozyskana przez Gminę Trzemeszno w drodze zamiany od rolnika. Następnie teren ten został przeznaczony na cele rekreacyjno – sportowe. – Grupa nieformalna ciężko pracowała wraz z kilkoma mieszkańcami sołectwa. Przychodziły też całe rodziny z dziećmi, młodzież, druhowie i druhny z naszej OSP. Włączyli się miejscowi  przedsiębiorcy, rolnicy, którzy użyczyli nieodpłatnie ciężkiego sprzętu i pracowali do późnych godzi wieczornych – mówi Eleonora Mądra. Uporządkowano teren i zrobiono wjazd na działkę. Wiele pracy wymagało wyrównywanie o oczyszczanie terenu. Gdy zakończono ten etap prac, wykonano specjalną maszyną rowki do położenia rurek do systemu nawadniania. – Mieszkańcy zbierali najmniejsze nawetkamyki, aby zasiew pod przyszłą murawę był jak najlepszy. Na koniec po wszelkich pracach cała działka została  pograbiona ręcznie przez mieszkańców. Efekt jest niesamowity, a teren równy jak na stole – mówi E. Mądra.
 Mieszkańcy nie tylko włożyli wiele swojej pracy i czasu w tworzenie boiska, ale także pieniędzy. – Miejscowy przedsiębiorca przekazał nieodpłatnie rury do nawodnienia. Mamy też sponsora na nasiona trawy na cały teren oraz sponsor zapłaci za zasiew specjalną maszyną. To duże przedsięwzięcie i wyzwanie logistyczne, ale udało się. Uważam, że kwota, którą grupa pozyskała nie jest wielka, ale potrafiła mocno zmobilizować do działania – podkreśla sołtys Trzemżala. Grupa nieformalna z wielką determinacją rozpoczęła działanie, co także zmobilizowało kolejnych mieszkańców do włączenia się w prace, aby sołectwo miało boisko trawiaste i teren zielony, który będzie wykorzystywany na różne cele. – Pracy pozostało sporo, ale cóż to dla wprawionych w pracach społecznych, którzy chętnie zostawali po skończonej ciężkiej pracy, aby odpocząć i upiec wspólnie kiełbaskę przy ognisku i planować kolejne działania – zapowiada E. Mądra. Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
RENATA PAŁUCKA