Shadow

Boże Ciało w Gnieźnie. „Tu jest Jezus!”

Centralne obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Gnieźnie rozpoczęły się od mszy świętej w katedrze gnieźnieńskiej, której przewodniczył abp Wojciech Polak, prymas Polski. W wygłoszonej w katedrze homilii prymas wielokrotnie wskazywał na żywą obecność Jezusa w Eucharystii podkreślając, że Kościół żyje dzięki niej, to Eucharystia go tworzy, buduje i jednoczy. – Tu jest Jezus! – wołał. – Jest obecny w sakramencie Eucharystii, żeby być naszym pokarmem, żeby został przyswojony i stał się w nas odnawiającą siłą, która przywraca energię i wolę wyruszenia na nowo w drogę po każdym postoju lub po każdym upadku – mówił abp Wojciech Polak za papieżem Franciszkiem. Przypominał też, że z Jezusem idziemy jako Kościół, idziemy razem także w tym, co jest trudne i wymagające. – To Eucharystia dodaje nam otuchy i nawet w najtrudniejszej drodze nie jesteśmy sami – wskazał. – Tu naprawdę możemy być i jesteśmy jedno. Wszystko więc, co się temu sprzeciwia, co wystawia naszą jedność na szwank, co jest przeciw jedności nas wszystkich, jest sprzeczne z Eucharystią i nie ma, i nie może mieć w niej nigdy miejsca, ani w słowach, ani w gestach, ani w postawach, ani w życiu – wołał prymas podkreślając, że jako sakrament jedności Eucharystia leczy nas z ambicji panowania nad innymi, żądzy gromadzenia dla siebie, wzniecania niezgody, szukania rywalizacji. – Pan wie, że same ludzkie siły do tego nie wystarczą. Jedynie Jego obecność pośród nas może nas naprawdę uczynić zdolnymi do budowania jedności, do przełamywania barier i oporów, do wychodzenia poza strefę komfortu, by służyć siostrom i braciom – mówił abp Polak, prosząc na koniec o dawanie świadectwa jedności wżyciu rodzinnym, wspólnotowym i społecznym.  Mszę św. koncelebrowali: abp senior Józef Kowalczyk, ks. infułat Jan Kasprowicz, proboszcz parafii archikatedralnej, kanonicy Kapituły Prymasowskiej oraz kapłani z gnieźnieńskich parafii. W czasie liturgii i późniejszej procesji eucharystycznej śpiewał Chór Prymasowski pod dyrekcją ks. kan. Dariusza Sobczaka. Jeszcze przed wyruszeniem procesji abp Wojciech Polak prosił, by w czasie jej trwania, ze względu na panujący upał, zatroszczyć się szczególnie o dzieci i osoby starsze. Jak co roku procesja przeszła ulicami Starego Miasta zatrzymując się przy czterech ołtarzach przygotowanych tradycyjnie przy rezydencji arcybiskupów gnieźnieńskich, na gnieźnieńskim rynku w pobliżu kościoła franciszkanów, przy kościele garnizonowym oraz przy kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie abp Wojciech Polak udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, a proboszcz parafii ks. kan. Krzysztof Woźniak podziękował wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Na zakończenie wspólnie odśpiewano „Boże, coś Polskę…”.
Uroczystość obchodów Bożego Ciała w Parafii bł. Bogumiła w Gnieźnierozpoczęła się Mszą świętą o godzinie 12.30. Po nabożeństwie wierni pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Walkowskiego, kapłanów oraz służby liturgicznej wyruszyli w uroczystej procesji, która jak w latach ubiegłych przeszła ulicami: Laubitza, Sikorskiego, Zabłockiego i Staszica. Wychodząc na ulice osiedla wierni zatrzymali się przy czterech ołtarzach. Cztery ołtarze i cztery Ewangelie, przy każdym ołtarzu rozważany był fragment Ewangelii. – Pan Bóg skierował do wiernych bardzo szczególne słowa, czytelne znaki, poprzez które chciał pokazać, że uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej to bardzo istotny dzień w życiu każdego chrześcijanina. To jedna z podstaw chrześcijaństwa. Jezus ofiarował nam swoje Ciało i swoją Krew, ten duchowy pokarm ma przemieniać nasze serca i nasze życie – mówili kapłani. Cztery przesłania: Przyjdźcie…, Słuchajcie…, Jedzcie, Pijcie… Miłujcie…, które były drogowskazem na trasie procesji przypomniały skąd czerpać siłę i moc. Hymn pochwalny Ciebie Boga Wysławiamy oraz udzielenie błogosławieństwa na cztery strony świata kończyły celebrację tej duchowej uroczystości.
(oks, rw))
/źródło: archidiecezja.pl/