Shadow

Bractwo z nowym zarządem

W sobotę, 25 listopada Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym podsumowało kolejny, dwunasty rok działalności Bractwa oraz zgodnie ze statutem dokonano wyboru władz.
Na kolejną kadencję 2023 – 2027 zarząd tworzą: Bogusław Mołodecki, został ponownie prezesem zarządu i Hetmanem Bractwa, Roman Bąk – wiceprezesem zarządu i Kanclerzem Pieczęci Bractwa, Andrzej Malik – sekretarzem, Strażnikiem Pergaminu, Henryk Flieger, skarbnikiem, strażnikiem Skarbu, Marcin Muszyński, strzelmistrz – strażnik Broni, Mieczysław Knast, chorąży, Strażnik Sztandaru. Utworzono także komisję rewizyjną w składzie: Łukasz Grabowski – przewodniczący, Grzegorz Kaźmierczak – członek komisji i Marek Sucholas – członek komisji. (okz)