Shadow

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Podkomorskiej

W lipcu 2021 roku zakończono zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie”.
Inwestycja realizowana była wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie. Wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości 200,53 m i kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy ulicy o łącznej długości 193,12 m. Po robotach kanalizacyjnych odtworzono nawierzchnie asfaltową na całej szerokości ul. Podkomorskiej. Prace prowadzone były od 1 czerwca do 1 lipca 2021 roku. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 497 tys. 622,66 zł. (obk)