Shadow

Budowa ścieżek rowerowych zakończona

Na terenie gminy Kłecko dobiegły końca prace związane z budową ścieżek rowerowych. Od niedawna mieszkańcy Michalczy, Ułanowa, Polskiej Wsi, Wilkowyji, Kłecka, Dębnicy, Działynia oraz Kopydłowa mogą korzystać z bezpiecznych dróg dla rowerów.
Dwie ścieżki rowerowe na odcinku Michalcza – droga wojewódzka nr 190, oraz Dębnica – Działyń, zbudowano w pasie drogowym dróg powiatowych. Natomiast droga dla rowerów z Kopydłowa do drogi wojewódzkiej oraz ścieżka z Polskiej Wsi do Kłecka, zostały wykonane w ciągu dróg gminnych oraz terenów rekreacyjnych (jezioro Gorzuchowskie). Realizacji prac drogowych podjęły się dwie firmy. Pierwsza z nich Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel – Jerzy Cegłowski, wykonała na zlecenie gminy ścieżki rowerowe w Polskiej Wsi, Dębnicy oraz Kopydłowie. Drugim wykonawcą było konsorcjum firm Bader-Drog oraz Firmy Badera – Tadeusz Badera, która zrealizowała ścieżkę rowerową na odcinku z Michalczy do Ułanowa. W ramach zadania budowy ścieżek rowerowych dla projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Kłecko”, na terenie gminy powstało 4,86 kilometra dróg rowerowych. Przebudowano lub pobudowano 274 m nowych chodników. Zainstalowano wzdłuż dróg rowerowych 96 nowych punktów oświetleniowych, z których cześć zasilana jest energią słoneczną i wiatrową. Wykonano zatokę autobusową wraz z wiatą pasażerską w miejscowości Kopydłowo przy drodze wojewódzkiej nr 190. Część nawierzchni z kostki betonowej użytej do utwardzenia terenu pod wiatę rowerową w Kopydłowie, została zrealizowana z kostki betonowej fotokatalitycznej, która eliminuje zanieczyszczenie powietrza. Tę nowatorską technologię zastosowano również na nowym peronie dla autobusów na ul. Słonecznej w Kłecku. Sekret kostki betonowej kryje się w cemencie z dodatkiem fotokatalizatora, który zmniejsza stężenia szkodliwych tlenków azotu pochodzących ze spalin samochodowych. Kolejną nowinką na obszarze gminy jest wykonana nad rzeką Mała Wełna kładka kompozytowa. Jak zapewniał wykonawca tego obiektu, jest to pierwsze takie rozwiązanie zastosowane na terenie województwa wielkopolskiego. Przyjęta i wykonana technologia kłeckiej kładki rowerowej ma przełożenie na koszty utrzymania takiego obiektu. Materiał, z którego została wykonana kładka dla rowerów nie koroduje, jest odporny na działanie wilgoci i promieniowania UV. Nawierzchnie ścieżki rowerowej, przebiegającej wzdłuż nasypu w rejonie kładki rowerowej, wykonano ze specjalnego kruszywa mineralnego, wodoprzepuszczalnego z uwagi na pobudowanie drogi rowerowej na gruntach słabonośnych. Gmina Kłecko planuje w przyszłości dokonać uzupełnienia nowo powstałych dróg rowerowych o elementy małej architektury, jak: ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na odpady. – W ramach projektu, na który otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej, gmina Kłecko wybudowała 4 ścieżki rowerowe. Jedna z nich, biegnąca wzdłuż brzegów jeziora Gorzuchowskiego, kładką nad rzeką Mała Wełna i przez Polską Wieś bardzo skróciła dojazd do miasta Kłecka dla mieszkańców wsi Gorzuchowo, Wilkowyja i Polska Wieś, ale przede wszystkim jest pięknie oświetlonym i zagospodarowanym miejscem rekreacji, rodzinnego spędzania wolnego czasu. Trzy pozostałe ścieżki: w Dębnicy, Michalczy i Kopydłowie,prowadzą od wiosek do drogi wojewódzkiej. Dzięki oświetleniu i barierom ochronnym, bardzo podniosły poziom bezpieczeństwa poruszających się nimi osób. W ramach tego samego projektu wybudowaliśmy również wiaty z miejscami dla rowerów, duży monitorowany parking oraz przebudowaliśmy ulice w mieście – wszystko w celu podniesienia komfortu podróżnych i ich bezpieczeństwa – dodał burmistrz Adam Serwatka. (ojw)